Säätiön historia

Päijänteen Luonnonperintösäätiön perusti vuonna 2008 sysmäläinen Päijätsalon Osuuskunta, joka koostuu alueen vakituisista ja vapaa-ajan asukkaista.

Päijätsalon Osuuskunta oli saanut perustamisvuonna 1912 lahjoituksena senaattori Onni Schildtiltä 30 hehtaarin kokoisen alueen Päijätsalosta. Alue käsitti saaren korkeimman kohdan, jossa oli 16 metrinen näkötorni.

Osuuskunta hoiti lahjoitusmaataan sääntöjen mukaisesti antaen alueeseen kuuluvan aarnimetsän kasvaa koskemattomana sekä kunnostaen ulkoilupolkuja ja näkötornia.

Osuuskunnan myötävaikutuksella 20 hehtaarin alueesta muodostettiin vuonna 1985 ympäristöministeriön päätöksellä Päijätsalon luonnonsuojelualue määräyksineen.

Saamallaan korvauksella osuuskunta teetätti alueen käyttöperiaatteista suunnitelman, luontopolkuverkoston, virkistysreitin opasteineen ja luontotauluineen, retkisataman ja tulentekopaikat.

Sysmän kunta kaavoitti 1990-luvulla Päijätsaloon omistamalleen alueelle runsaasti lisää vapaa-ajan asutusta. Koska suuren loma-asutuksen läheisyys olisi lisännyt merkittävästi luonnonsuojelualueen kunnossapitoa, käynnisti Päijätsalon Osuuskunta neuvottelut ympäristöministeriön kanssa alueen myymiseksi osaksi Päijänteen kansallispuistoa. Alue siirtyi heinäkuussa 2001 Suomen valtiolle ja alueen polkujen ja rakennelmien kunnossapitovastuu siirtyi Metsähallitukselle.

Päijätsalon osuuskuntakokous päätti yksimielisesti lahjoittaa vuonna 2009 puolet varoistaan perustetulle Päijänteen Luonnonperintösäätiölle tarkoituksena jatkaa Päijätsalon Osuuskunnan työtä luontoarvoja vaalimalla ja toimia Päijänteen kansallispuiston tukena yksityisenä ja itsenäisenä toimijana.

Osuuskunnalle jäi Päijätsaloon vielä 10 hehtaaria vanhaa metsää. Alue suojeltiin Metso-ohjelmalla vuonna 2014.

                                        Päijätsalosta avautuu upea maisema Päijänteelle

Galleria