Suomen luonnonsuojeluliitto                                                                           
Luonto-Liitto

WWF
Luonnonperintösäätiö
Vuokon Luonnonsuojelusäätiö
BirdLife Suomi ry
Suomen Limnologinen yhdistys
Leivonmäen kansallispuiston ystävät ry

Ihmisen terveys ja hyvinvointi kohenee monimuotoisessa luonnossa: Hyvinvoiva luonto ja ihminen

Arkkiatri Risto Pelkonen: Meillä on yksi hyvin suuri urakka edessä. Se on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Se olisi yhdistävä tekijä, jossa olisi paljon voitettavaa ahneutta vastaan. Suomi on kaunis maa, jota meidän pitäisi kaikin keinoin ylläpitää. Oli kyse sitten Itämerestä tai soistamme. Jos me sen säilytämme, se ei ole keneltäkään pois, Pelkonen sanoo. Arkkiatri Risto Pelkosen haastattelu YLE:ssä