Koivumäen metsä, Korpilahti, Jyväskylä

10.10.2012 09:006 vuotta sitten

Säätiö osti syyskuussa 2012 Jyväskylästä, Korpilahden Rutalahdelta noin 15,5 hehtaarin suuruisen Koivumäen metsätilan. Alue on säätiön ensimmäinen suojelukohde.

Kallioinen metsätila ulottuu etelässä karun Kivijärven rantaan. Rakentamatonta rantaviivaa on noin 250 metriä. Lännessä alue rajautuu pienen Rimminlammen kosteikkoon, joka tunnetaan laulujoutsenen pesintäpaikkana.

Metsästä runsaat puolet on luonnontilaista ja lähes luonnontilaista koivu- ja havupuuvaltaista vanhaa metsää, jossa viihtyvät muun muassa pyy ja metso. Eliölajeille tärkeää lahopuuta on paikoitellen runsaasti. Hämyisen metsän läpi virtaa viehkeä luonnontilainen puro, jonka kautta Kivijärvi laskee Päijänteeseen.

Tilalla on myös eri-ikäistä, luontaisesti syntynyttä taimikkoa.

Maisemaa koristavat komeat kivilohkareet.

Koivumäki sijaitsee lähellä Rutalahden muita suojelukohteita sekä Leivonmäen kansallispuistoa tuoden lisävahvistusta seudun suojeluverkostoon.

Alue on Keski-Suomen Ely-keskuksen päätöksellä rauhoitettu lailla joulukuussa 2012.

Koivumäen kartta

Kuvat: Marjo Kuisma

Galleria