Kuminansalo, Korpilahti, Jyväskylä

17.12.2014 11:124 vuotta sitten

Säätiö  osti joulukuussa 2014 Kuminansalon saaritilan pohjoiselta Päijänteeltä. 26 hehtaarin Kuminansalo sijaitsee komeassa Kuminan saaressa Korpilahdella Jyväskylässä.

Kuminansalossa on rakentamatonta rantaa itä- ja länsipuolella yhteensä noin kilometrin verran. Rantametsiköt ovat valtaosin luonnontilaisia.  Itärannan jyrkkärinteinen metsikkö on monimuotoinen, ja alueella on hyvin tikoille sopivaa lahopuuta. Alueella kasvaa myös yksittäisiä metsälehmuksia. Itärinne laskeutuu Syväsalmen rantaan. Tilan kallioinen länsiranta on mäntyvaltainen.

Kuminansalon sisäosan metsissä on tehty hakkuita, ja alueella on pääosin luontaisesti uudistunutta taimikkoa.  Kuminansalon metsäalueen luonnonarvot paranevat vuosikymmenten kuluessa.

Kuminansalo laajentaa pohjoisen Päijänteen suojelualueverkostoa. Muutaman kilometrin säteellä saaresta on useampia suojelukohteita.

Kuminan pohjoisosassa sijaitsee Jyväskylän veneseuran tukikohta ja virkistysalue.

Kuminansalon kartta

Valokuvat: Marjo Kuisma

 

Galleria