Lahjoitustavat

Lahjoitusten keräystili FI39 1745 3000 1629 92 NDEAFIHH 

Otamme vastaan raha-, maa-alue tai omaisuuden lahjoituksia sekä yksityisiltä ihmisiltä että yrityksiltä. Lahjoitustapoja on monia suorasta raha- tai maalahjoituksesta juhlakeräykseen.

Maa-alueiden, omaisuuden tai arvopapereiden lahjoituksiin liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä asiamies Marjo Kuismaan, puh. 040 938 1868, sähköposti marjo.kuisma@plups.fi, tai puheenjohtaja Markku Kaloniemeen, puh. 050 338 9738.

Säätiö on mukana Vastuullinen lahjoittaminen ry:n valtakunnallisessa Hyvä testamentti -kampanjassa. Kampanjan lakiasiantuntija Pia Jeremejeff tarjoaa apua testamentin teossa. Testamenttikampanjaan tästä.

 

 

Rahankeräyslupa: Poliisihallitus on myöntänyt säätiölle 8.2.2018 uuden rahankeräysluvan. Luvan numero on RA-2018/ 142.  Keräyksen toimeenpanoaika on 1.7.2018- 30.6.2020 ja keräyksen toimeenpanoalue on koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 

Säätiö käyttää lahjoitusvaroja säädekirjansa mukaisesti luonnonsuojelullisesti merkittävien alueiden hankintaan ja siihen liittyvään työhön. Alueille haetaan lakisääteinen rauhoitus. Varoja voidaan suunnata myös ennallistettaviin, virkistys-  ja suojelutarkoituksiin soveltuviin kohteisiin.

Lahjoittaja voi halutessaan määrätä, suunnataanko lahjoitusvarat kokonaisuudessaan alueen ostohintaan vai voidaanko varoja käyttää alueiden hankintaan, suojeluun tai ennallistamiseen liittyvään työhön.