Lahjoitustavat

Säätiö ottaa vastaan lahjoituksia yksityisiltä ja yrityksiltä. Pienikin lahjoitus on merkittävä!

Otamme vastaan raha- ja maa-aluelahjoituksia tai testamentteja sekä yksityisiltä ihmisiltä että yrityksiltä. Lahjoitustapoja on monia suorasta raha- tai maalahjoituksesta juhlakeräykseen. Kaikki lahjoitukset käytetään 100 % uusien alueiden hankintaan.

2008

Metsien suojelua vuodesta

26

Aluetta ostettu tai saatu lahjoituksena

557

Hehtaaria suojeltu

Lahjoitusten keräystili FI39 1745 3000 1629 92 NDEAFIHH (saaja: Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS, haluttu viesti ja lahjoitettava summa).

Esimerkki lahjoituksesta rahankeräystilillemme.

Yli 50 € lahjoituksesta saat sähköpostitse digitaalisen lahjoitustodistuksen. Ilmoita sähköpostiosoitteesi maksun viestissä tai lähetä yhteystietosi toimistolle info@plups.fi

Maa-alueiden, omaisuuden tai arvopapereiden lahjoituksiin liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä toiminnanjohtaja Niko Nappuun, puh. 050-5116933, sähköposti niko.nappu@plups.fi, tai puheenjohtaja Markku Kaloniemeen, puh. 050 338 9738.

Lahjoitukset ”Pelastetaan Puula” -hankkeelle FI21 3131 1002 3335 51 viitteellä / viestillä Puula-keräys.

Luontoalueen, rahan tai muun omaisuuden testamenttaaminen luonnonsuojelutarkoitukseen muodostaa arvokkaan perinnön nykyisille  ja tuleville sukupolville. Testamentilla lahjoittaja voi varmistaa hänelle merkityksellisten maa-alueiden luontoarvojen säilymisen tuleville sukupolville. Säätiö on mukana Vastuullinen lahjoittaminen ry:n valtakunnallisessa Hyvä testamentti -kampanjassa. Kampanjan lakiasiantuntija Pia Jeremejeff tarjoaa apua testamentin teossa. Testamenttikampanjaan tästä.

Rahankeräyslupa: Poliisihallitus on myöntänyt säätiölle 11.6.2020 uuden rahankeräysluvan. Luvan numero on RA-2020/ 701.  Keräyksen toimeenpanoalue on koko Suomi Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Säätiö käyttää lahjoitusvaroja säädekirjansa mukaisesti luonnonsuojelullisesti merkittävien alueiden hankintaan ja siihen liittyvään työhön. Alueille haetaan lakisääteinen rauhoitus. Varoja voidaan suunnata myös ennallistettaviin, virkistys-  ja suojelutarkoituksiin soveltuviin kohteisiin.

Lahjoittaja voi halutessaan määrätä, suunnataanko lahjoitusvarat kokonaisuudessaan alueen ostohintaan vai voidaanko varoja käyttää alueiden hankintaan, suojeluun tai ennallistamiseen liittyvään työhön.

Suojelukohteet

Isosuo, itäosan lajennus

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS:n jo ennestään suuri suojelualue Hartolan taajaman eteläpuolella sijaitsevalla Isosuolla laajeni noin 26 hehtaarilla. Isosuon itäosan kaksi määräalaa kasvattavat säätiön Isosuolta omistamien alueiden yhteispinta-alan noin 150 hehtaariin.

Torkansaari

PLUPS on saanut lahjoituksena pienen saaren Kuhmoisista. Suomen luonnonsuojeluliitto Jämsän seutu ry. on lahjoittanut PLUPS:lle suojelutarkoituksiin pienen saarikiinteistön Kuhmoisten Rekisalon länsipuolelta. Saarue, niminen kiinteistö on säätiön kolmas suojelukohde Kuhmoisissa.

Sillanpään Harju

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS hankki joulukuussa pienen, mutta sympaattisen suojelualueen Leivonmäen Savenahon kylästä.

Sammalsuonvuoren metsä

PLUPS osti joulukuussa 2022 Sysmän Virtaalta runsaan 73 hehtaarin metsäalueen. Alue nimettiin Sammalsuonvuoren metsäksi.

Saimi Korpelan muistometsä

Kesäkuussa 2022 PLUPSille lahjoitettiin reilun kolmen ja puolen hehtaarin suuruinen Ojala, metsä- ja maatila Sysmän Taipaleen kylästä.  Alue nimettiin Saimi Korpelan muistometsäksi.

Majuven metsä

PLUPS osti helmikuussa 2022 Hartolan Leppäkoskelta 14 hehtaarin metsäalueen, josta valtaosa on uhanalaiselle valkoselkätikalle soveliasta lehtimetsää. Alue nimettiin Majuven metsäksi.

Pirttivuoren metsä

Säätiö osti joulukuussa 2021 Sysmän Saarenkylästä, läheltä Päijännettä 40 hehtaarin jylhäkallioisen Pirttivuoren metsän.

Luvevuori

Pekka Louhivuoren perikunta lahjoitti säätiölle jylhänkomean Lumevuoren Haapasaaren länsipuolelta. Alue on puolen hehtaarin kokoinen ja luonnontilainen.

Pentti Linkolan muistometsä

PLUPS osti heinäkuussa 2021 yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa Pentti Linkolan muistometsän, Riuttasalon, Toivakasta läheltä Päijännettä.

Kauno Hopeasaaren muistometsä

Säätiö on ostanut joulukuussa 2020 yhdeksän hehtaarin metsätilan Korpilahden Rantuusta läheltä Päijännettä.

Pienet Verkkosaaret

Säätiö sai Pienet Verkkosaaret lahjoituksena kesäkuussa 2020. Saaret sijaitseva Korpilahdella Päijänteellä Kärkistensalmen länsipuolella.

Vehkosaari, Hollola

Säätiö osti maaliskuussa 2020 Vehkosaaren 64 hehtaarin metsäalueen Vesijärveltä.

Lehtosaari, Kuhmoinen

Säätiö osti hehtaarin kokoisen Lehtosaaren Kuhmoisista Päijänteeltä heinäkuussa 2019.

Isosuo, Hartola

PLUPS osti toukokuussa 2019 Hartolan taajaman eteläpuolella sijaitsevalta Isosuolta 116 hehtaarin alueen.

Petäjäsaari, Hartola

Säätiö osti 25 hehtaarin Petäjäsaaren metsätilan Rautavedeltä Hartolasta toukokuussa 2018.

Syvänsilmänvuori, Sysmä

Syvänsilmänvuoren 17 hehtaarin rantametsä Sysmän Virtaalta siirtyi helmikuussa 2016 säätiölle.

Haapakoskelon metsä, Sysmä

Säätiö hankki marraskuussa 2015 viiden hehtaarin kokoisen, runsaspuustoisen Haapakoskelon metsän Sysmän Virtaalta.

Uusisaari, Asikkala

Päijänteen Luonnonperintösäätiö osti joulukuussa 2014 suojeluun toisen saarialueen Asikkalan Urajärveltä.

Kuminansalo, Korpilahti, Jyväskylä

Säätiö osti joulukuussa 2014 Kuminansalon saaritilan pohjoiselta Päijänteeltä.

Korppinen, Asikkala

Säätiöön omistukseen siirtyi elokuussa 2014 Asikkalan Urajärvellä sijaitseva noin hehtaarin kokoinen Korppisen saari.

Pihlajasaaret, Kuhmoinen

Säätiö osti tammikuussa 2013 Kuhmoisista komean Pihlajasaarten alueen.

Koivumäen metsä, Korpilahti, Jyväskylä

Säätiö osti syyskuussa 2012 Jyväskylästä, Korpilahden Rutalahdelta noin 15,5 hehtaarin suuruisen Koivumäen metsätilan.