Testamentti

 

Luontoalueen, rahan tai muun omaisuuden testamenttaaminen luonnonsuojelutarkoitukseen muodostaa arvokkaan perinnön nykyisille  ja tuleville sukupolville. Testamentilla lahjoittaja voi varmistaa hänelle merkityksellisten maa-alueiden luontoarvojen säilymisen tuleville sukupolville. Testamentti luonnon hyväksi takaa elämän jatkumisen monimuotoisena metsissä, rannoilla ja muilla arvokkailla alueilla.

Säätiö on yleishyödyllinen yhteisö, joten testamenttilahjoituksista ei mene veroa vaan lahjoitus käytetään kokonaisuudessaan Päijänteen seudun luonnon suojeluun.

Säätiö vastaanottaa mielellään lahjoituksina myös pienempiä maa-alueita, sillä näillä voi olla merkitystä uhanalaisen lajin elinympäristönä. Mikäli testamentattava maa-alue ei nykyisellään suojelun ehtoja täyttäisikään, säätiö voi ennallistaa aluetta tai myydä testamentin laatijan suostumuksella alueen ja käyttää myynnistä saatavat varat jonkin muun luontokohteen hankintaan suojeltavaksi.

Testamentin edunsaaja: Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS sr. Y-tunnus 2232668-5

Annamme tarvittaessa neuvoja testamentin laatimisessa. Keskustelemme mielellämme testamentin tekijän kanssa ennen testamentin laatimista. Toiminnanjohtaja Niko Nappu palvelee testamenttiasioissa numerossa 050-5116933, niko.nappu@plups.fi ja puheenjohtaja Markku Kaloniemi, 040 338 9738.

Säätiö on mukana Vastuullinen lahjoittaminen ry:n valtakunnallisessa Hyvä testamentti -kampanjassa. Kampanjan lakiasiantuntija Pia Jeremejeff tarjoaa apua testamentin teossa: Lakiasiantuntija tästä.

2008

Metsien suojelua vuodesta

26

Aluetta ostettu tai saatu lahjoituksena

557

Hehtaaria suojeltu

Esimerkkejä testamentista:

Säätiön hyväksi on tehty testamentti 25 hehtaarin maatilasta, joka käsittää metsiä, niittyjä ja tilan rakennukset. Metsät ovat luonnonsuojelullisesti merkittäviä. Niityt ovat perinnemaisemia, joiden hoitoa säätiö pyrkii resurssiensa mukaan jatkamaan, samoin kuin pitämään tilan asuttuna vuokraamalla sen. Mikäli säätiön resurssit eivät riittäisi rakennusten ylläpitämiseen, säätiöllä on oikeus myydä rakennukset. Luontoalueet säilyvät suojeltuina säätiön omistuksessa.

Kivi Linkolan muistometsässä.

Suojelukohteet

Isosuo, itäosan lajennus

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS:n jo ennestään suuri suojelualue Hartolan taajaman eteläpuolella sijaitsevalla Isosuolla laajeni noin 26 hehtaarilla. Isosuon itäosan kaksi määräalaa kasvattavat säätiön Isosuolta omistamien alueiden yhteispinta-alan noin 150 hehtaariin.

Torkansaari

PLUPS on saanut lahjoituksena pienen saaren Kuhmoisista. Suomen luonnonsuojeluliitto Jämsän seutu ry. on lahjoittanut PLUPS:lle suojelutarkoituksiin pienen saarikiinteistön Kuhmoisten Rekisalon länsipuolelta. Saarue, niminen kiinteistö on säätiön kolmas suojelukohde Kuhmoisissa.

Sillanpään Harju

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS hankki joulukuussa pienen, mutta sympaattisen suojelualueen Leivonmäen Savenahon kylästä.

Sammalsuonvuoren metsä

PLUPS osti joulukuussa 2022 Sysmän Virtaalta runsaan 73 hehtaarin metsäalueen. Alue nimettiin Sammalsuonvuoren metsäksi.

Saimi Korpelan muistometsä

Kesäkuussa 2022 PLUPSille lahjoitettiin reilun kolmen ja puolen hehtaarin suuruinen Ojala, metsä- ja maatila Sysmän Taipaleen kylästä.  Alue nimettiin Saimi Korpelan muistometsäksi.

Majuven metsä

PLUPS osti helmikuussa 2022 Hartolan Leppäkoskelta 14 hehtaarin metsäalueen, josta valtaosa on uhanalaiselle valkoselkätikalle soveliasta lehtimetsää. Alue nimettiin Majuven metsäksi.

Pirttivuoren metsä

Säätiö osti joulukuussa 2021 Sysmän Saarenkylästä, läheltä Päijännettä 40 hehtaarin jylhäkallioisen Pirttivuoren metsän.

Luvevuori

Pekka Louhivuoren perikunta lahjoitti säätiölle jylhänkomean Lumevuoren Haapasaaren länsipuolelta. Alue on puolen hehtaarin kokoinen ja luonnontilainen.

Pentti Linkolan muistometsä

PLUPS osti heinäkuussa 2021 yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa Pentti Linkolan muistometsän, Riuttasalon, Toivakasta läheltä Päijännettä.

Kauno Hopeasaaren muistometsä

Säätiö on ostanut joulukuussa 2020 yhdeksän hehtaarin metsätilan Korpilahden Rantuusta läheltä Päijännettä.

Pienet Verkkosaaret

Säätiö sai Pienet Verkkosaaret lahjoituksena kesäkuussa 2020. Saaret sijaitseva Korpilahdella Päijänteellä Kärkistensalmen länsipuolella.

Vehkosaari, Hollola

Säätiö osti maaliskuussa 2020 Vehkosaaren 64 hehtaarin metsäalueen Vesijärveltä.

Lehtosaari, Kuhmoinen

Säätiö osti hehtaarin kokoisen Lehtosaaren Kuhmoisista Päijänteeltä heinäkuussa 2019.

Isosuo, Hartola

PLUPS osti toukokuussa 2019 Hartolan taajaman eteläpuolella sijaitsevalta Isosuolta 116 hehtaarin alueen.

Petäjäsaari, Hartola

Säätiö osti 25 hehtaarin Petäjäsaaren metsätilan Rautavedeltä Hartolasta toukokuussa 2018.

Syvänsilmänvuori, Sysmä

Syvänsilmänvuoren 17 hehtaarin rantametsä Sysmän Virtaalta siirtyi helmikuussa 2016 säätiölle.

Haapakoskelon metsä, Sysmä

Säätiö hankki marraskuussa 2015 viiden hehtaarin kokoisen, runsaspuustoisen Haapakoskelon metsän Sysmän Virtaalta.

Uusisaari, Asikkala

Päijänteen Luonnonperintösäätiö osti joulukuussa 2014 suojeluun toisen saarialueen Asikkalan Urajärveltä.

Kuminansalo, Korpilahti, Jyväskylä

Säätiö osti joulukuussa 2014 Kuminansalon saaritilan pohjoiselta Päijänteeltä.

Korppinen, Asikkala

Säätiöön omistukseen siirtyi elokuussa 2014 Asikkalan Urajärvellä sijaitseva noin hehtaarin kokoinen Korppisen saari.

Pihlajasaaret, Kuhmoinen

Säätiö osti tammikuussa 2013 Kuhmoisista komean Pihlajasaarten alueen.

Koivumäen metsä, Korpilahti, Jyväskylä

Säätiö osti syyskuussa 2012 Jyväskylästä, Korpilahden Rutalahdelta noin 15,5 hehtaarin suuruisen Koivumäen metsätilan.