Maa- tai vesialueen lahjoittaminen

Säätiö ottaa lahjoituksina vastaan luonnonsuojelun tai virkistyskäytön näkökulmasta arvokkaita alueita. On myös mahdollista lahjoittaa säätiölle alue, jonka luontoarvot eivät riitä suojelun perustaksi. Tällaisessa tapauksessa alue voidaan myydä ja myynnistä saadut varat käytetään jonkin muun alueen ostamiseksi suojeltavaksi tai ennallistamistoimenpiteisiin.