Muut lahjoitustavat

Säätiö ottaa vastaan suorien rahalahjoitusten ja maa-alueiden lahjoitusten ohella myös kiinteää tai irtainta omaisuutta, esimerkiksi kiinteistöjä, osakkeita tai arvopapereita. Säätiö hoitaa niiden myynnin ja saadut tulot käytetään suojelualueiden ostoon ja suojelutyöhön.