Kuminansalo Päijänteeltä

17.12.2014 11:114 vuotta sitten


 

Päijänteen Luonnonperintösäätiö on ostanut neljännen suojelualueensa:  26 hehtaarin Kuminansalon tilan Kuminan saaresta Korpilahdelta Jyväskylästä. Saari sijaitsee keskellä pohjoista Päijännettä.

Kuminansalossa on rakentamatonta rantaa itä- ja länsipuolella yhteensä noin kilometrin verran. Rantametsiköt ovat valtaosin luonnontilaisia.  Itärannan jyrkkärinteinen metsikkö on monimuotoinen, ja siellä on tikoille sopivaa lahopuuta. Rinne laskeutuu Syväsalmen rantaan. Kuminansalon sisäosan metsissä on tehty hakkuita, ja alueella on pääosin luontaisesti uudistunutta taimikkoa.

– Kuminansalon metsäalueen luonnonarvot paranevat vuosikymmenten kuluessa. Tilan hankinta on suojelusijoitus tuleville sukupolville. Rantojen säilyminen koskemattomina on sen sijaan luonnonsuojelun näkökulmasta jo nyt merkittävä asia, säätiön puheenjohtaja Markku Kaloniemi sanoo.

Kuminansalo laajentaa pohjoisen Päijänteen luonnonsuojelualueverkostoa. Muutaman kilometrin säteellä saaresta on useita suojelukohteita.

Kuminan pohjoisosassa sijaitsee Jyväskylän veneseuran tukikohta ja virkistysalue. Kuminasalon tilan siirtyminen Päijänteen Luonnonperintösäätiölle tukee saaren retkeilymahdollisuuksia.

 

Alueen kartta

 

 


 

 

 

Galleria