Syvänsilmänvuoren metsä laajenee

26.10.2017 10:481 vuosi sitten

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS on ostanut kahdeksannen suojelualueensa. Kaupan mahdollisti merkittävä lahjoitus, jonka säätiö sai Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle -kampanjassa.                           

Uusi alue sijaitsee säätiön Sysmän Syvänsilmänvuoren rantametsän vieressä. – Kaupan myötä suojelualueemme laajenee länteen pitkin Tainionvirran suuta muodostaen hyvän kokonaisuuden, yhteensä 27 hehtaaria, Päijänteen Luonnonperintösäätiön asiamies Marjo Kuisma iloitsee.

Nyt ostetulla alueella on lehtoa, lehtomaista kangasta ja rantaluhtaa. Sinivuokkoa on runsaasti. Kallioalueella kasvaa haapaa ja sata vuotiaita mäntyjä. Alueen sammalpeitteiseen kuusikkoon on muodostunut jo jonkin verran lahoavaa puuta.

Säätiö hakee itsenäisyyden juhlavuoden metsälle luonnonsuojelulain mukaisen rauhoituksen. Valtio on sitoutunut Luontolahjani -kampanjassa suojelemaan vastaavan hehtaarimäärän metsää, mitä yksityiset maanomistajat suojelevat korvauksetta. Säätiön kauppa poikii siis kymmenen hehtaarin lisäsuojelun valtion mailla.

Säätiö käyttää juhlavuoden lahjoituksia myös seuraavan suojelualueensa hankintaan.