Valkoselkätikalle joululahja

20.12.2017 10:191 vuosi sitten

PLUPS osallistuu valkoselkätikan suojelutyöhön hankkimalla Päijät-Hämeen tikkametsiin talviruokintaa varten teräsverkkoputkia ja niihin sijoitettavia rasvasiementankoja.

Uhanalaista valkoselkätikkaa autetaan selviytymään talven yli tarjoamalla sille ravintoa samalla tapaa kuin pikkulinnuille. Talviruokintaa hoitavat kymmenet vapaaehtoiset luonnonsuojelijat ja tikkaharrastajat.

Metsähallitus luopui valkoselkätikan talviruokinnan rahoittamisesta kolme vuotta sitten. Tällä hetkellä ruokinta on yksityishenkilöiden, yhteisöjen ja muiden tukijoiden varassa.

Valkoselkätikka on vanhojen lahopuuvaltaisten lehtimetsien asukki. Aktiivisen suojelun ja seurannan ansiosta tikan kanta on saatu hitaasti nousemaan. Lisävahvistusta kantaan on tuonut tikan massavaellus Venäjältä vuonna 2015.

Viime kesänä valkoselkätikan pesiä löydettiin peräti 151, joista Päijät-Hämeessä 11. Päijät-Häme on ollut valkoselkätikan keskeisimpiä pesimäalueita.

Metsänomistajat ja mökkiläiset voivat luoda valkoselkätikalle elinympäristöjä säilyttämällä lehtipuita ja lahopuita metsissä ja rannoilla.

Kuva:Marjo Kuisma