Asikkalasta toinen saarialue

30.12.2014 11:464 vuotta sitten

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS on ostanut suojeluun toisen saarialueen Asikkalan Urajärveltä. Kolmen ja puolen hehtaarin kokoinen Uusisaaren metsätila sijaitsee säätiön aiemmin hankkiman Korppisen saaren vieressä.

– Pyrimme keskittämään hankintamme samoille alueille ja lähelle jo olemassa olevia suojeluverkostoja, säätiön asiamies Marjo Kuisma sanoo. – Urajärven vesialue kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan ja järven ympäristössä on lukuisia suojelukohteita.

Tilaan kuuluu lähes koko Uusisaari eteläistä kärkeä lukuunottamatta. Alueen komeat rannat ovat säilyneet rakentamattomina.  Puusto on keskimäärin 65-vuotiasta ja mäntyvaltaista. Tilalla on myös rehevämpää metsää, ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää haapapuuta. Uusisaaren itärannalta aukeaa erämainen maisema Kirilän valtionmetsään.

Alueen kartta

Kuvat: Marjo Kuisma

 

Galleria