Ensimmäinen suojelualue Sysmästä

11.11.2015 10:203 vuotta sitten

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS on  ostanut  Haapakoskelon runsaspuustoisen metsän Sysmän Virtaalta. Viiden hehtaarin alue on säätiön ensimmäinen suojelukohde Sysmässä.

Haapakoskelon alueeseen kuuluu Auhjärven pohjoisrantaa reilut 300 metriä. Metsässä kasvaa 120-vuotiaita kuusia sekä ilahduttavan runsaasti luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävää haapaa. – Haavalla on erityinen suojeluarvo, sillä sadat eliölajit ovat siitä riippuvaisia, muun muassa tikat tekevät pesäkoloja pehmeään puuainekseen. Tikankoloja hyödyntävät sitten myöhemmin monet muut lajit, säätiön asiamies Marjo Kuisma sanoo.

Haapakoskelon metsä on säätiön kuudes suojelualue. 

Alueen kartta