Kaksi kilometriä rantaa säätiön suojeluun Hartolassa

29.05.2018 09:301 vuosi sitten

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS on ostanut 25 hehtaarin Petäjäsaaren metsätilan Rautavedeltä Hartolasta.

Petäjäsaaren tilaan kuuluu runsas kaksi kilometriä rakentamatonta rantaviivaa, jolle on kaavoitettu neljä rakennuspaikkaa. Säätiön omistuksessa rannat säilyvät luonnontilaisina suojelu- ja retkeilykohteina.

– Saariin halutaan nykyisin yhä harvemmin rakentaa, sillä mökille tulee päästä suoraan autolla. Tämä voi edistää rantojen suojelua, säätiön asiamies Marjo Kuisma sanoo.

Petäjäsaaren metsätilasta noin puolet on lehtipuuvaltaista metsää, jossa kasvaa erittäin runsaasti luonnon monimuotoisuudelle tärkeää haapaa.

Petäjäsaaren läheisyydessä sijaitsee useita uhanalaisen valkoselkätikan suojelukohteita.

– Hartola on valkoselkätikan merkittävä esiintymisalue Päijät-Hämeessä. Tällä saarikaupalla säätiö pyrkii lisäämään valkoselkätikalle ja muille haapaa tarvitseville eliölajeille sopivia elinympäristöjä, Kuisma sanoo.

Petäjäsaaren kauppa oli merkittävä myös siksi, että alueelle oli tehty hakkuusopimus, joka purettiin, sillä maanomistaja halusi suojella alueen säätiön avustuksella.

Saarikauppaan käytettiin Luontolahjani satavuotiaalle  Suomelle -kampanjan lahjoituksia.

Kaupan myötä Päijänteen Luonnonperintösäätiön suojelualueiden määrä nousi yhdeksään ja alueiden yhteispinta-ala 109 hehtaariin. Säätiön suojelualueista kolme sijaitsee Sysmässä, kaksi Asikkalassa, kaksi Jyväskylässä ja yksi Kuhmoisissa. Rakentamatonta rantaviivaa alueilla on yli kahdeksan kilometriä.