Päijänteen Luonnonperintösäätiölle ensimmäinen suojelualue

10.10.2012 10:006 vuotta sitten

Päijänteen Luonnonperintösäätiö osti syyskuussa 2012 Jyväskylästä, Korpilahden Rutalahdelta noin 15,5 hehtaarin suuruisen Koivumäen metsätilan. Alue on säätiön ensimmäinen suojelukohde.

Kallioinen metsätila ulottuu etelässä karun Kivijärven rantaan. Rakentamatonta rantaviivaa on noin 250 metriä. Lännessä alue rajautuu pienen Rimminlammen kosteikkoon, joka tunnetaan laulujoutsenen pesintäpaikkana.

Metsästä runsaat puolet on luonnontilaista ja lähes luonnontilaista koivu- ja havupuuvaltaista vanhaa metsää. Eliölajeille tärkeää lahopuuta on paikoitellen runsaasti. Hämyisen metsän läpi virtaa viehkeä luonnontilainen puro, jonka kautta Kivijärvi laskee Päijänteeseen.

Tilalla on myös eri-ikäistä, luontaisesti syntynyttä taimikkoa.

Maisemaa koristavat komeat kivilohkareet.

Koivumäki sijaitsee lähellä Rutalahden muita suojelukohteita sekä Leivonmäen kansallispuistoa tuoden lisävahvistusta seudun suojeluverkostoon.

Koivumäen kartta

Galleria