Seitsemäs suojelualue säätiölle

03.03.2016 11:473 vuotta sitten

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS osti helmikuun lopulla Sysmästä Syvänsilmänvuoren 17 hehtaarin rantametsän. Alue sijaitsee Nuoramoisjärvellä Päijänteeseen laskevan Tainionvirran suulla.

Syvänsilmänvuoren alueella on luonnontilaisen kaltaista satavuotiasta metsää, jossa kasvaa järeitä kilpikaarnamäntyjä ja paikoitellen runsaasti haapaa. Kolopesijöille on tärkeitä lahopuita. Alueella on myös kasvatusmetsää sekä pienialainen rantaluhta. Maisema eteläosan kalliojyrkänteineen on komea.

Syvänsilmänvuoren metsään kuuluu 1,3 kilometriä luonnontilaista rantaa.– Kohde oli hieno löytö, sillä vastaavia rakentamattomana säilyneitä ranta-alueita ei Päijänteen seudulla liiemmin enää ole. Tällekin alueelle on kaavoitettu seitsemän vapaa-ajan tonttia. Helsinkiläinen maanomistaja teki merkittävän suojeluteon myymällä alueen säätiölle metsätalousmaan hinnalla, Päijänteen Luonnonperintösäätiön puheenjohtaja Markku Kaloniemi sanoo.

Syvänsilmänvuoren rantametsä on säätiön seitsemäs suojelualue ja toinen Sysmässä. Suojelualueita on lisäksi Urajärvellä Asikkalassa, Päijänteellä Kuhmoisissa sekä Korpilahdella Jyväskylässä. Alueiden yhteispinta-ala on noin 74 hehtaaria. Rakentamatonta rantaviivaa alueilla on yhteensä 6 kilometriä.

Alueen kartta