Lisää asiantuntemusta säätiön hallitukseen

28.10.2016 09:592 vuotta sitten

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS on kutsunut hallituksen jäseneksi biologi Päivi Halisen Muuramesta.  Päivi Halinen on perehtynyt alkuperäisluonnon suojeluun ja kulttuuriympäristöjen hoitoon mm. luonnonsuojelupäällikön tehtävissä Keski-Suomen Ely-keskuksessa.

–  Hallituksen jäsenenä Halinen vahvistaa ja monipuolistaa säätiön asiantuntemusta, säätiön puheenjohtaja Markku Kaloniemi sanoo.

Päivi Halinen pitää Päijänteen Luonnonperintösäätiön toimintaa yhtenä tulevaisuudessa voimistuvana kansalaisyhteiskunnan ilmiönä. – Koen säätiön toiminnan positiivisena, vapaaehtoisena työnä luonnon ja ihmisen hyväksi. Olen otettu saatuani kutsun säätiön hallitukseen. Säätiössä voin työskennellä saman arvomaailman omaavien ihmisten kanssa, mikä on myös jatkumoa virkaurani parhaalle osalle.

PLUPS:n hallitukseen kuuluvat myös Olavi Rantanen, Risto Leiviskä, Ainomaija Lehtinen ja Lea-Elina Nikkilä.