Partioaitalta 26 488 euron lahjoitus

Tiedote 29.1.2024

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS:n Suo elämä suolle -hanke sai 26 488 euron Partioaitan Ympäristöbonus-lahjoituksen

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS sai 26 488 euron Ympäristöbonus-lahjoituksen Partioaitalta. PLUPS aikoo käyttää Ympäristöbonuksen soiden suojeluun ja omistamiensa soiden ennallistamiseen. PLUPS on hankkinut Leivonmäen kansallispuiston kupeesta Haapasuolta 10 hehtaaria turvetuotannosta poistunutta suonpohjaa. Kohteessa tehtävät ennallistamistoimet tukevat kansallispuiston suojelutavoitteita aivan sen lähimaastossa, kasvattavat monimuotoisuutta paikallisesti ja luovat muuttolinnustolle levähdyspaikan.

”Ympäristöbonus-lahjoitus on säätiölle merkittävä. Lahjoituksella saadaan lisää pinta-alaa suojeluun sekä mahdollistetaan suoluonnon ennallistamistoimia säätiön alueilla. Haapasuon kohteemme rajautuu lännessä Leivonmäen kansallispuistoon ja pohjoisessa Neova:n lintukosteikkoon. Alustavien analyysien perusteella on Haapasuon alueemme osoittautunut vesitaloudeltaan haastavaksi. Todennäköisin ennallistamiskeino tulee olemaan linnustolle tärkeiden kausikosteikoiden rakentaminen; tähän työhön ruvetaan keväällä 2024.
Lahjoituksen turvin voimme kenties laajentaa Haapasuon aluetta tai hankkia suojeluun tai ennallistamiseen sopivia kohteita muualta. Säätiöllä on myös omistuksessaan soita, joiden ennallistamistarpeita ja -mahdollisuuksia kartoitetaan 2024″, kertoo Niko Nappu, Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS:sta.

PLUPS:n toiminnanjohtaja Niko Nappu vastaanottaa Partioaitan Ympäristöbonuksen Partioaitan toimitusjohtajalta Markus Mäkiseltä. Kuva: Krista Ylinen.

Ulkoilu- ja retkeilyvarusteiden vähittäismyyntiin erikoistunut Partioaitta tekee vuosittain Ympäristöbonus-lahjoituksen Suomen luonnon suojelemiseksi ja ulkona liikkumisen tukemiseksi. Yhdeksän vuoden aikana lahjoitettu kokonaissumma lähentelee miljoonaa euroa. Vuonna 2023 Ympäristöbonusta lahjoitettiin yhteensä 132 440 euroa, joka jaetaan Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS:n lisäksi John Nurmisen Säätiölle Itämeren suojeluun, Ikäinstituutille ikääntyneiden luontoliikuntavajeen paikkaamiseen, Plan International Suomelle Suomeen muuttaneiden nuorten luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden vahvistamiseksi sekä SOS-Lapsikylälle lasten luontoharrastusten tukemiseen. Kaikki kohteet saivat 26 488 euron lahjoituksen.

Lisätietoja:

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS: Niko Nappu, niko.nappu@plups.fi, +358 505116933
Partioaitta: Markus Mäkinen, toimitusjohtaja, markus.makinen@partioaitta.fi, + 358 44 0336871

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS
Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS on yleishyödyllinen lahjoitusvaroin toimiva säätiö, joka hankkii luontokohteita suojeluun Päijänteen valuma-alueella. Säätiö on jo 15 vuoden ajan suojellut suomalaista luontoa hankkimalla suojeluun metsiä ja soita. Olemme osaltamme merkittävästi taistelemassa ilmastonmuutosta ja laji- ja luontokatoa vastaan. Säätiön kautta suojelu on vahvaa suojelua. Voit tukea tekemällä rahalahjoituksen tai lahjoittamalla metsää tai suota. Testamentin avulla voit jättää luontoa kunnioittavan perinnön jälkipolville.

Facebook: @plupssuojelu
Instagram: @plups_fi
Twitter: @plups_fi
Linkedin: @plups
Tiktok: @plupssuojelu
Youtube: Plups

Partioaitta
Partioaitta Oy on Suomessa toimiva ulkoilu- ja retkeilyvarusteiden vähittäismyyntiin erikoistunut yritys. 21 myymälää ja verkkokauppa sekä niiden osaava henkilökunta tarjoavat laadukkaita tuotteita alan johtavilta brändeiltä. Partioaitta on palkittu kuluttajien toimesta sekä alansa arvostetuimpana että alansa vastuullisimpana toimijana jo useamman vuoden ajan. Se noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä, yrityksen arvoihin – laatu, luonto, palvelu, osaaminen ja valikoima – perustuvia periaatteita ja on sitoutunut YK:n Global Compact – yritysvastuualoitteeseen. Partioaitta on osa ruotsalaista Frilufts Retail Europe AB -yhtiötä, johon kuuluvat myös saman alan myymäläketjut Naturkompaniet AB/AS (Ruotsi, Norja), Globetrotter GmbH (Saksa), Friluftsland AS (Tanska), Trekitt Ltd (UK)

Mahtavista valokuvista suuret kiitokset Krista Ylinen!

Partioitan Ympäristöbonus-lahjoitus PLUPS:lle 26 688 €. Kuva: Krista Ylinen.

Suojelukohteet

Isosuo, itäosan lajennus

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS:n jo ennestään suuri suojelualue Hartolan taajaman eteläpuolella sijaitsevalla Isosuolla laajeni noin 26 hehtaarilla. Isosuon itäosan kaksi määräalaa kasvattavat säätiön Isosuolta omistamien alueiden yhteispinta-alan noin 150 hehtaariin.

Torkansaari

PLUPS on saanut lahjoituksena pienen saaren Kuhmoisista. Suomen luonnonsuojeluliitto Jämsän seutu ry. on lahjoittanut PLUPS:lle suojelutarkoituksiin pienen saarikiinteistön Kuhmoisten Rekisalon länsipuolelta. Saarue, niminen kiinteistö on säätiön kolmas suojelukohde Kuhmoisissa.

Sillanpään Harju

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS hankki joulukuussa pienen, mutta sympaattisen suojelualueen Leivonmäen Savenahon kylästä.

Sammalsuonvuoren metsä

PLUPS osti joulukuussa 2022 Sysmän Virtaalta runsaan 73 hehtaarin metsäalueen. Alue nimettiin Sammalsuonvuoren metsäksi.

Saimi Korpelan muistometsä

Kesäkuussa 2022 PLUPSille lahjoitettiin reilun kolmen ja puolen hehtaarin suuruinen Ojala, metsä- ja maatila Sysmän Taipaleen kylästä.  Alue nimettiin Saimi Korpelan muistometsäksi.

Majuven metsä

PLUPS osti helmikuussa 2022 Hartolan Leppäkoskelta 14 hehtaarin metsäalueen, josta valtaosa on uhanalaiselle valkoselkätikalle soveliasta lehtimetsää. Alue nimettiin Majuven metsäksi.

Pirttivuoren metsä

Säätiö osti joulukuussa 2021 Sysmän Saarenkylästä, läheltä Päijännettä 40 hehtaarin jylhäkallioisen Pirttivuoren metsän.

Luvevuori

Pekka Louhivuoren perikunta lahjoitti säätiölle jylhänkomean Lumevuoren Haapasaaren länsipuolelta. Alue on puolen hehtaarin kokoinen ja luonnontilainen.

Pentti Linkolan muistometsä

PLUPS osti heinäkuussa 2021 yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa Pentti Linkolan muistometsän, Riuttasalon, Toivakasta läheltä Päijännettä.

Kauno Hopeasaaren muistometsä

Säätiö on ostanut joulukuussa 2020 yhdeksän hehtaarin metsätilan Korpilahden Rantuusta läheltä Päijännettä.

Pienet Verkkosaaret

Säätiö sai Pienet Verkkosaaret lahjoituksena kesäkuussa 2020. Saaret sijaitseva Korpilahdella Päijänteellä Kärkistensalmen länsipuolella.

Vehkosaari, Hollola

Säätiö osti maaliskuussa 2020 Vehkosaaren 64 hehtaarin metsäalueen Vesijärveltä.

Lehtosaari, Kuhmoinen

Säätiö osti hehtaarin kokoisen Lehtosaaren Kuhmoisista Päijänteeltä heinäkuussa 2019.

Isosuo, Hartola

PLUPS osti toukokuussa 2019 Hartolan taajaman eteläpuolella sijaitsevalta Isosuolta 116 hehtaarin alueen.

Petäjäsaari, Hartola

Säätiö osti 25 hehtaarin Petäjäsaaren metsätilan Rautavedeltä Hartolasta toukokuussa 2018.

Syvänsilmänvuori, Sysmä

Syvänsilmänvuoren 17 hehtaarin rantametsä Sysmän Virtaalta siirtyi helmikuussa 2016 säätiölle.

Haapakoskelon metsä, Sysmä

Säätiö hankki marraskuussa 2015 viiden hehtaarin kokoisen, runsaspuustoisen Haapakoskelon metsän Sysmän Virtaalta.

Uusisaari, Asikkala

Päijänteen Luonnonperintösäätiö osti joulukuussa 2014 suojeluun toisen saarialueen Asikkalan Urajärveltä.

Kuminansalo, Korpilahti, Jyväskylä

Säätiö osti joulukuussa 2014 Kuminansalon saaritilan pohjoiselta Päijänteeltä.

Korppinen, Asikkala

Säätiöön omistukseen siirtyi elokuussa 2014 Asikkalan Urajärvellä sijaitseva noin hehtaarin kokoinen Korppisen saari.

Pihlajasaaret, Kuhmoinen

Säätiö osti tammikuussa 2013 Kuhmoisista komean Pihlajasaarten alueen.

Koivumäen metsä, Korpilahti, Jyväskylä

Säätiö osti syyskuussa 2012 Jyväskylästä, Korpilahden Rutalahdelta noin 15,5 hehtaarin suuruisen Koivumäen metsätilan.