Pihlajasaaret, Kuhmoinen

23.01.2013 10:006 vuotta sitten

Säätiö osti tammikuussa 2013 Kuhmoisista komean Pihlajasaarten alueen. Alueeseen kuuluu kolme rakentamatonta saarta sekä muutama pieni nimeämätön lintuluoto. Runsaan kuuden hehtaarin saariryhmä sijaitsee Päijänteellä Pihlajakosken edustalla.

Pihlajasaaret ovat maisemallisesti näyttäviä upeine kalliorantoineen ja männiköineen. Saarten metsät ovat runsaspuustoisia ja luonnontilaisia. Suurimmassa saaressa on myös sekapuustoinen rehevämpi osa jättikuusineen. Puusto on saanut kehittyä vuosikymmeniä käytännössä koskematta, mistä syystä saarissa on paikoin runsaasti mänty- ja koivulahopuuta. Alueelta löytyy muun muassa lehtilahopuulla elävä silmälläpidettävä koralliorakas. Lahopuista on löytynyt myös jälkiä uhanalaisen valkoselkätikan vierailusta. Pienehköille saarille tyypillisesti niillä pesii vesi-ja rantalinnustoa, muuan muassa kalalokkiyhdyskunta.

Suurimmassa saaressa järjestettiin 1950-1960 -luvuilla juhannustansseja, ja vanhan tanssilavan jäänteitä on vielä näkyvissä.

Pihlajasaaret on rauhoitettu luonnonsuojelulailla maaliskuussa 2013. Rauhoitusmääräyksissä maihinnousu alueelle on lintujen pesimärauhan turvaamiseksi kielletty 1.5.-7.7. Muina aikoina maihinnousu on sallittu.

Pihlajasaarten kartta

Kuvat: Markku Kaloniemi. Marjo Kuisma

Galleria