Säätiön hallitukseen vahvistusta

Tiedote 06.05.2024, julkaisuvapaa heti

KAUPALLISTA- JA VASTUULLISUUSOSAAMISTA PÄIJÄNTEEN LUONNONPERINTÖSÄÄTIÖ PLUPS:N HALLITUKSEEN

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS sr. on saanut uutta voimaa hallitukseensa. Elokuvaohjaaja ja -tuottaja Marko Röhr ja KTM Melina Pinomaa aloittivat säätiön hallituksessa keväällä 2024 ja tuovat kaupallista- ja vastuullisuusosaamista säätiöön.

Marko Röhr aloitti tutustumisen vedenalaiseen maailmaan jo yhdeksänvuotiaana Puulalla. Vedenalainen maailma onkin ollut vahvasti läsnä kaikissa Röhrin elokuvissa. Luontoelokuvat tarjoavat upeita elämyksiä ja monille kurkistuksen villiin luontoon – mutta kuinka paljon villiä luontoa on enää jäljellä? Röhr on tunnettu mm. luontoelokuvistaan Metsän Tarina, Järven Tarina ja Tunturin Tarina. Röhr toimii MRP Matila Röhr Productions ja ReelMedia tuotantoyhtiöiden toimitusjohtajana.

Toivon, että elokuvani säilyvät tuleville sukupolville muistoksi siitä, millaista luonto on juuri nyt. Lisäksi toivon, että voisimme säilyttää yhteiseksi perinnöksi myös palan aitoa, kaunista Suomen luontoa. Toivon, että teemme yhdessä konkreettisia tekoja Suomen luonnon eteen.”, kertoo Marko Röhr.

Röhr jatkaa: ”Yhteistyö PLUPS:n kanssa alkoi 2021, kun perustimme säätiöön rahaston (www.pelastetaanpuula.fi), jonne kerättävät lahjoitusvarat käytetään luonnonsuojelualueiden perustamiseen Puulan erämaa-alueille. Aikomukseni on myös suojella Puulalla omaa metsääni tänä vuonna. PLUPS on ollut aktiivisesti mukana alueella ennen rauhoitushakemuksen jättämistä suoritetuissa ennallistamis- ja luonnonhoitotoimissa, jotka suunniteltiin yhdessä Etelä-Savon ELY:n kanssa.

Marko Röhr Puulalla asentamassa rauhoitusalueesta kertovaa kylttiä (kuva: Niko Nappu).

Marko Röhr Puulalla asentamassa rauhoitusalueesta kertovaa kylttiä (kuva: Niko Nappu).

Melina Pinomaa on kestävän kehityksen asiantuntija, jonka intohimona on kiertotalous liiketoiminnassa. Pinomaa toimii tällä hetkellä ESG- ja sijoittajasuhteiden johtajana pörssiyhtiö Betolarissa. Pinomaalla on monipuolinen tausta, ja hänellä on kokemusta erityisesti työskentelystä erilaisten kasvuyritysten kanssa. ”Luontokato kiihtyy ilmaston kuumenemisen myötä, eikä Suomen luonto välty vaikutuksilta. PLUPS:lla on tärkeä missio olla tarjoamassa tavalliselle kansalaiselle konkreettisia tapoja vaikuttaa maamme luonnon monimuotoisuuteen. Uskon, että pystyn tuomaan PLUPS:lle omaa osaamistani vastuullisuudessa, viestinnässä ja verkostoitumisessa.

Melina Pinomaa (kuva: Betolar Oyj).

Melina Pinomaa muistuttaa luonnon monimuotoisuuden tärkeydestä (kuva: Betolar Oyj).

Säätiön hallituksen puheenjohtaja KTM Markku Kaloniemi on iloinen Röhrin ja Pinomaan mukaan tulosta ja uskoo molempien tuovan uutta voimaa säätiön hallitustyöskentelyyn. ”Tunnen Marko Röhrin jo opiskeluajoilta Kauppakorkeakoulusta, joten on mahtavaa päästä nyt työskentelemään yhdessä luonnon suojelun eteen. Melina Pinomaa tuo asiantuntemusta ja nuoremman sukupolven naisenergiaa PLUPS:iin”.

Kaloniemi on huolissaan suomalaisen luonnon tilasta: ”Meidän on todella tärkeää saada säilytettyä alkuperäistä suomalaista luontoa, metsiä ja soita. Tässä olisi monelle vastuulliselle yritykselle hyvä paikka osoittaa vastuullisuuttaan –lahjoittamalla monimuotoisuuden suojeluun säätiön kautta.

Säätiöllä on tavoitteena ennallistaa omistamiaan soita. ”Myös tähän työhön tarvitsemme varoja. Ennallistamalla ja tukkimalla ojia pystymme vaikuttamaan paitsi suon luontoarvoihin myös parantamaan vesistöjen tilaa ja kasvattamaan hiilivarastoja.”, kertoo Kaloniemi.

Vuonna 2008 perustettu yleishyödyllinen Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS (www.plups.fi) suojelee Päijänteen järvialueen ja sen lähialueiden monimuotoista luontoa jälkipolville. Toiminta perustuu lahjoitusvaroihin, maa-aluelahjoituksiin ja testamenttilahjoituksiin. Säätiölle tehdyt lahjoitukset käytetään täysimääräisesti suojeluun.

Säätiön toiminnanjohtaja FM Niko Nappu muotoilee säätiön toiminnan näin: ”PLUPS on luonnonsuojelusäätiö, jonka kautta voi kuka tahansa tukea suomalaisen luonnon säilymistä tuleville sukupolville. Toiminta-alueemme on Päijänteen valuma-alue. Suomen ympäristökeskus on analyyseissään todennut, että tällä alueella on monimuotoisuudelle tärkeitä metsäalueita. Ne pitäisi saada turvattua. Taidamme olla ainoa säätiö, joka käyttää lahjoitetut varat 100 %:sti suojeluun.

Nappu kertoo lopuksi: ”Lahjoittamalla osallistut konkreettisesti suojelumetsien hankintaan ja voit olla varma lahjoituksesi vaikuttavuudesta. Säätiöllä on ilo tiedottaa lähiaikoina uusista suojelualuehankinnoista.

Marko Röhr, Markku Kaloniemi ja Niko Nappu Pelastetaan Puula -kampanjan aloitustilaisuudessa (kuva: John Loehr).

Marko Röhr, Markku Kaloniemi ja Niko Nappu Pelastetaan Puula -kampanjan aloitustilaisuudessa (kuva: John Loehr).

Lisätiedot ja kysymykset:

www.plups.fi

www.pelastetaanpuula.fi

Niko Nappu, toiminnanjohtaja PLUPS, niko.nappu@plups.fi, 050-5116933.

Markku Kaloniemi, hallituksen puheenjohtaja PLUPS, markku.kaloniemi@plups.fi.

Tiedote ja kuvat pdf-muodossa. Painolaatuiset kuvat lähetetään pyynnöstä (Niko Nappu).

Suojelukohteet

Isosuo, itäosan lajennus

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS:n jo ennestään suuri suojelualue Hartolan taajaman eteläpuolella sijaitsevalla Isosuolla laajeni noin 26 hehtaarilla. Isosuon itäosan kaksi määräalaa kasvattavat säätiön Isosuolta omistamien alueiden yhteispinta-alan noin 150 hehtaariin.

Torkansaari

PLUPS on saanut lahjoituksena pienen saaren Kuhmoisista. Suomen luonnonsuojeluliitto Jämsän seutu ry. on lahjoittanut PLUPS:lle suojelutarkoituksiin pienen saarikiinteistön Kuhmoisten Rekisalon länsipuolelta. Saarue, niminen kiinteistö on säätiön kolmas suojelukohde Kuhmoisissa.

Sillanpään Harju

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS hankki joulukuussa pienen, mutta sympaattisen suojelualueen Leivonmäen Savenahon kylästä.

Sammalsuonvuoren metsä

PLUPS osti joulukuussa 2022 Sysmän Virtaalta runsaan 73 hehtaarin metsäalueen. Alue nimettiin Sammalsuonvuoren metsäksi.

Saimi Korpelan muistometsä

Kesäkuussa 2022 PLUPSille lahjoitettiin reilun kolmen ja puolen hehtaarin suuruinen Ojala, metsä- ja maatila Sysmän Taipaleen kylästä.  Alue nimettiin Saimi Korpelan muistometsäksi.

Majuven metsä

PLUPS osti helmikuussa 2022 Hartolan Leppäkoskelta 14 hehtaarin metsäalueen, josta valtaosa on uhanalaiselle valkoselkätikalle soveliasta lehtimetsää. Alue nimettiin Majuven metsäksi.

Pirttivuoren metsä

Säätiö osti joulukuussa 2021 Sysmän Saarenkylästä, läheltä Päijännettä 40 hehtaarin jylhäkallioisen Pirttivuoren metsän.

Luvevuori

Pekka Louhivuoren perikunta lahjoitti säätiölle jylhänkomean Lumevuoren Haapasaaren länsipuolelta. Alue on puolen hehtaarin kokoinen ja luonnontilainen.

Pentti Linkolan muistometsä

PLUPS osti heinäkuussa 2021 yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa Pentti Linkolan muistometsän, Riuttasalon, Toivakasta läheltä Päijännettä.

Kauno Hopeasaaren muistometsä

Säätiö on ostanut joulukuussa 2020 yhdeksän hehtaarin metsätilan Korpilahden Rantuusta läheltä Päijännettä.

Pienet Verkkosaaret

Säätiö sai Pienet Verkkosaaret lahjoituksena kesäkuussa 2020. Saaret sijaitseva Korpilahdella Päijänteellä Kärkistensalmen länsipuolella.

Vehkosaari, Hollola

Säätiö osti maaliskuussa 2020 Vehkosaaren 64 hehtaarin metsäalueen Vesijärveltä.

Lehtosaari, Kuhmoinen

Säätiö osti hehtaarin kokoisen Lehtosaaren Kuhmoisista Päijänteeltä heinäkuussa 2019.

Isosuo, Hartola

PLUPS osti toukokuussa 2019 Hartolan taajaman eteläpuolella sijaitsevalta Isosuolta 116 hehtaarin alueen.

Petäjäsaari, Hartola

Säätiö osti 25 hehtaarin Petäjäsaaren metsätilan Rautavedeltä Hartolasta toukokuussa 2018.

Syvänsilmänvuori, Sysmä

Syvänsilmänvuoren 17 hehtaarin rantametsä Sysmän Virtaalta siirtyi helmikuussa 2016 säätiölle.

Haapakoskelon metsä, Sysmä

Säätiö hankki marraskuussa 2015 viiden hehtaarin kokoisen, runsaspuustoisen Haapakoskelon metsän Sysmän Virtaalta.

Uusisaari, Asikkala

Päijänteen Luonnonperintösäätiö osti joulukuussa 2014 suojeluun toisen saarialueen Asikkalan Urajärveltä.

Kuminansalo, Korpilahti, Jyväskylä

Säätiö osti joulukuussa 2014 Kuminansalon saaritilan pohjoiselta Päijänteeltä.

Korppinen, Asikkala

Säätiöön omistukseen siirtyi elokuussa 2014 Asikkalan Urajärvellä sijaitseva noin hehtaarin kokoinen Korppisen saari.

Pihlajasaaret, Kuhmoinen

Säätiö osti tammikuussa 2013 Kuhmoisista komean Pihlajasaarten alueen.

Koivumäen metsä, Korpilahti, Jyväskylä

Säätiö osti syyskuussa 2012 Jyväskylästä, Korpilahden Rutalahdelta noin 15,5 hehtaarin suuruisen Koivumäen metsätilan.