Saari lahjoituksena Kuhmoisista

Tiedote 26.04.2024, julkaisuvapaa heti

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS on saanut lahjoituksena pienen saaren Kuhmoisista. Suomen luonnonsuojeluliitto Jämsän seutu ry. on lahjoittanut PLUPS:lle suojelutarkoituksiin pienen saarikiinteistön Kuhmoisten Rekisalon länsipuolelta. Saarue, niminen kiinteistö on säätiön kolmas suojelukohde Kuhmoisissa.

Sekapuustoinen koivuvaltainen kiinteistö on pieni, mutta tärkeä palanen suojelualueverkoston kasvattamisessa alueella. Lähistöllä on useita isompia luonnonsuojelualueita.”, kertoo PLUPS:n toiminnanjohtaja Niko Nappu.

Hän jatkaa: ”Luonnonsuojelun merkittävyyden kannalta pinta-ala on tärkeää. Toisaalta suojelualueiden kytkeytyneisyydellä ja läheisyydellä toisiinsa on merkitystä. Pienialaiset kohteet, kuten tämä, voivat olla turvapaikkoja monille lajeille.”

Suojeluun lahjoitettu alue on oikeastaan enemmän niemi, kuin saari. ”Suojelualueen ja Rekisalon välinen umpeen kasvanut alue on varmasti monien lintujen mieleen, ja alueen tiheässä puustossa ja rannoilla on hyvä pesiä rauhassa.” muotoilee Suomen luonnonsuojeluliitto Jämsän seutu ry.:n puheenjohtaja Jorma Tuomijärvi.

Kyselytutkimusten mukaan suurin osa suomalaisista toivoo lisää luonnonsuojelualueita. Tässä ajassa, jossa luonnonsuojelun määrärahoja leikataan, korostuu paikallisten toimijoiden tärkeys. On tärkeää havahtua huomaamaan oman lähiluontonsa kauneus ja toisaalta katoavaisuus.

Tarvitsemme tämän lahjoituksen kaltaisia pieniä ja isoja toivon pilkahduksia ja toivomme tämän lahjoituksen olevan siemen uusille lahjoituksille, joilla saadaan lisää paikallista upeaa luontoa suojeltua.”, toteavat Nappu ja Tuomijärvi.

Vuonna 2008 perustettu yleishyödyllinen Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS suojelee Päijänteen järvialueen ja sen lähialueiden monimuotoista luontoa jälkipolville. Toiminta perustuu lahjoitusvaroihin, maa-aluelahjoituksiin ja testamenttilahjoituksiin. Säätiölle tehdyt lahjoitukset käytetään täysimääräisesti suojeluun. Lahjoitusvaroilla hankitaan metsiä ja muita luontokohteita suojeluun.

Suomen luonnonsuojeluliitto Jämsän seutu ry. on Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys, joka toimii Jämsän ja Kuhmoisten alueella. Yhdistys toimii monin tavoin luonnon ja luonnonystävien asialla.

Tiedote

Karttalinkki

Kohdesivu, Torkansaari

Lisätiedot ja kysymykset:

Niko Nappu, toiminnanjohtaja, PLUPS, niko.nappu@plups.fi, 050-5116933, www.plups.fi.

Jorma Tuomijärvi, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto Jämsän seutu ry., jamsanseutu@sll.fi.

Päivitetty 26.04.2024 klo. 13:16. Kohdesivun linkki muutettu; suojelualueen nimi muutettu Saaruesta Torkansaareksi.

Suojelukohteet

Isosuo, itäosan lajennus

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS:n jo ennestään suuri suojelualue Hartolan taajaman eteläpuolella sijaitsevalla Isosuolla laajeni noin 26 hehtaarilla. Isosuon itäosan kaksi määräalaa kasvattavat säätiön Isosuolta omistamien alueiden yhteispinta-alan noin 150 hehtaariin.

Torkansaari

PLUPS on saanut lahjoituksena pienen saaren Kuhmoisista. Suomen luonnonsuojeluliitto Jämsän seutu ry. on lahjoittanut PLUPS:lle suojelutarkoituksiin pienen saarikiinteistön Kuhmoisten Rekisalon länsipuolelta. Saarue, niminen kiinteistö on säätiön kolmas suojelukohde Kuhmoisissa.

Sillanpään Harju

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS hankki joulukuussa pienen, mutta sympaattisen suojelualueen Leivonmäen Savenahon kylästä.

Sammalsuonvuoren metsä

PLUPS osti joulukuussa 2022 Sysmän Virtaalta runsaan 73 hehtaarin metsäalueen. Alue nimettiin Sammalsuonvuoren metsäksi.

Saimi Korpelan muistometsä

Kesäkuussa 2022 PLUPSille lahjoitettiin reilun kolmen ja puolen hehtaarin suuruinen Ojala, metsä- ja maatila Sysmän Taipaleen kylästä.  Alue nimettiin Saimi Korpelan muistometsäksi.

Majuven metsä

PLUPS osti helmikuussa 2022 Hartolan Leppäkoskelta 14 hehtaarin metsäalueen, josta valtaosa on uhanalaiselle valkoselkätikalle soveliasta lehtimetsää. Alue nimettiin Majuven metsäksi.

Pirttivuoren metsä

Säätiö osti joulukuussa 2021 Sysmän Saarenkylästä, läheltä Päijännettä 40 hehtaarin jylhäkallioisen Pirttivuoren metsän.

Luvevuori

Pekka Louhivuoren perikunta lahjoitti säätiölle jylhänkomean Lumevuoren Haapasaaren länsipuolelta. Alue on puolen hehtaarin kokoinen ja luonnontilainen.

Pentti Linkolan muistometsä

PLUPS osti heinäkuussa 2021 yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa Pentti Linkolan muistometsän, Riuttasalon, Toivakasta läheltä Päijännettä.

Kauno Hopeasaaren muistometsä

Säätiö on ostanut joulukuussa 2020 yhdeksän hehtaarin metsätilan Korpilahden Rantuusta läheltä Päijännettä.

Pienet Verkkosaaret

Säätiö sai Pienet Verkkosaaret lahjoituksena kesäkuussa 2020. Saaret sijaitseva Korpilahdella Päijänteellä Kärkistensalmen länsipuolella.

Vehkosaari, Hollola

Säätiö osti maaliskuussa 2020 Vehkosaaren 64 hehtaarin metsäalueen Vesijärveltä.

Lehtosaari, Kuhmoinen

Säätiö osti hehtaarin kokoisen Lehtosaaren Kuhmoisista Päijänteeltä heinäkuussa 2019.

Isosuo, Hartola

PLUPS osti toukokuussa 2019 Hartolan taajaman eteläpuolella sijaitsevalta Isosuolta 116 hehtaarin alueen.

Petäjäsaari, Hartola

Säätiö osti 25 hehtaarin Petäjäsaaren metsätilan Rautavedeltä Hartolasta toukokuussa 2018.

Syvänsilmänvuori, Sysmä

Syvänsilmänvuoren 17 hehtaarin rantametsä Sysmän Virtaalta siirtyi helmikuussa 2016 säätiölle.

Haapakoskelon metsä, Sysmä

Säätiö hankki marraskuussa 2015 viiden hehtaarin kokoisen, runsaspuustoisen Haapakoskelon metsän Sysmän Virtaalta.

Uusisaari, Asikkala

Päijänteen Luonnonperintösäätiö osti joulukuussa 2014 suojeluun toisen saarialueen Asikkalan Urajärveltä.

Kuminansalo, Korpilahti, Jyväskylä

Säätiö osti joulukuussa 2014 Kuminansalon saaritilan pohjoiselta Päijänteeltä.

Korppinen, Asikkala

Säätiöön omistukseen siirtyi elokuussa 2014 Asikkalan Urajärvellä sijaitseva noin hehtaarin kokoinen Korppisen saari.

Pihlajasaaret, Kuhmoinen

Säätiö osti tammikuussa 2013 Kuhmoisista komean Pihlajasaarten alueen.

Koivumäen metsä, Korpilahti, Jyväskylä

Säätiö osti syyskuussa 2012 Jyväskylästä, Korpilahden Rutalahdelta noin 15,5 hehtaarin suuruisen Koivumäen metsätilan.