Suojelukohteet

Lataa suojelualuekartta tästä

2008

Metsien suojelua vuodesta

26

Aluetta ostettu tai saatu lahjoituksena

557

Hehtaaria suojeltu


Tee lahjoitus – osta pala Päijänteen luontoa. Lahjoitusten keräystili FI39 1745 3000 1629 92 NDEAFIHH

Isosuo, itäosan lajennus

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS:n jo ennestään suuri suojelualue Hartolan taajaman eteläpuolella sijaitsevalla Isosuolla laajeni noin 26 hehtaarilla. PLUPS hankki keväällä 2024 Isosuon itäosasta kaksi määräalaa, jotka kasvattavat säätiön Isosuolta omistamien alueiden…

Lue lisää

Torkansaari

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS sai huhtikuussa 2024 lahjoituksena pienen saaren Kuhmoisista. Suomen luonnonsuojeluliitto Jämsän seutu ry. lahjoitti PLUPS:lle suojelutarkoituksiin pienen saarikiinteistön Kuhmoisten Rekisalon länsipuolelta. Saarue, niminen kiinteistö on säätiön kolmas suojelukohde…

Lue lisää

Saarue. Kuhmoinen. Kuva: Niko Nappu.

Sillanpään Harju

Sillanpään harju Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS hankki joulukuussa pienen, mutta sympaattisen suojelualueen Joutsan Leivonmäen Savenahon kylästä. Metsätilan koko on noin kolme hehtaaria. Alueella on pääasiassa nuorta sekametsää, mutta löytyy alueelta muutamia…

Lue lisää

Sillanpään Harju (kuva: Niko Nappu).

Sammalsuonvuoren metsä

PLUPS osti joulukuussa 2022 Sysmän Virtaalta runsaan 73 hehtaarin metsäalueen. Alue nimettiin Sammalsuonvuoren metsäksi siellä sijaitsevan vuoren mukaan. Metsään kuuluu kaksi palstaa.  Laajempi alue on 70 hehtaaria, josta runsaat kolme kilometriä…

Lue lisää

Lea Koskelo halaa suurta puuta Sammalsuonvuoren suojelualueella (kuva: Marjo Kuisma).

Saimi Korpelan muistometsä

Kesäkuussa 2022 PLUPSille lahjoitettiin reilun kolmen ja puolen hehtaarin suuruinen Ojala, metsä- ja maatila Sysmän Taipaleen kylästä.  Tila on lohkottu lahjoittaja Heikki Seppälän vaarille Liikolan Seppälän maista 1800-luvun lopulla. Alue…

Lue lisää

Kuva: Marjo Kuisma

Majuven metsä

PLUPS osti helmikuussa 2022 Hartolan Leppäkoskelta 14 hehtaarin metsäalueen, josta valtaosa on uhanalaiselle valkoselkätikalle soveliasta lehtimetsää. Alueella kasvaa iäkkäitä hies- ja rauduskoivuja, järeitä haapoja ja rannoilla tervaleppää. Alueella on myös…

Lue lisää

Majuven metsä Hartolassa (kuva: Marjo Kuisma).

Pirttivuoren metsä

Säätiö osti joulukuussa 2021 Sysmän Saarenkylästä, läheltä Päijännettä, 40 hehtaarin jylhäkallioisen Pirttivuoren metsän. Valtaosin luonnontilaisessa metsässä kasvaa näyttäviä vanhoja kuusia ja kilpikaarnamäntyjä sekä myös järeitä haapoja ja koivuja. Puusto on…

Lue lisää

Pirttivuoren luontopolku (Kuva:Marjo Kuisma).

Luvevuori

Luvevuori Päijänteen Luonnonperintösäätiölle Päijänteen Luonnonperintösäätiö on saanut ensimmäisen maa-aluelahjoituksensa liittyen ohjaaja-tuottaja Marko Röhrin  60-vuotis syntymäpäivän kunniaksi 2.12.2021, ja Tunturin Tarinan -elokuvaesitysten myötä käynnistettyyn Puulan erämaa-alueiden suojelukeräykseen. Pekka Louhivuoren perikunta lahjoitti…

Lue lisää

Luvevuori, Puulavesi (kuva: Salla Lintonen)

Pentti Linkolan muistometsä

PLUPS osti heinäkuussa 2021 yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa Pentti Linkolan muistometsän, Riuttasalon, Toivakasta läheltä Päijännettä.  PLUPS halusi olla mukana kunnioittamassa vuonna 2020 poisnukkuneen Luonnonperintösäätiön puheenjohtajan muistoa. Päijänteen ympäristö oli Linkolalle tuttua…

Lue lisää

Luonto on taidetta (kuva: Niko Nappu).

Kauno Hopeasaaren muistometsä

PLUPS osti joulukuussa 2020 yhdeksän hehtaarin metsätilan Korpilahden Rantuusta läheltä Päijännettä. Alue on pääosin uhanalaiselle valkoselkätikalle soveltuvaa lehtimetsää.  Lähistöllä on useita muita suojelualueita. Metsä on osittain lehtoa ja siellä kasvaa…

Lue lisää

Pienet Verkkosaaret

Säätiö sai Pienet Verkkosaaret lahjoituksena kesäkuussa 2020. Saaret sijaitseva Korpilahdella Päijänteellä Kärkistensalmen länsipuolella, ja ne koostuvat kahdesta luonnontilaisesta saaresta, joiden yhteispinta on puoli hehtaaria. Isommassa saaressa kasvaa hienoja kilpikaarnamäntyjä ja…

Lue lisää

Vehkosaari, Hollola

Säätiö osti maaliskuussa 2020 Vehkosaaren 64 hehtaarin metsäalueen Vesijärveltä. Vehkosaari on valtaosin lehtoa, ja siellä on runsaasti lehtipuuvaltaista varttunutta metsää. Alueella on runkomaisia metsälehmuksia ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeää…

Lue lisää

Lehtosaari, Kuhmoinen

Säätiö osti hehtaarin kokoisen Lehtosaaren Kuhmoisista Päijänteeltä heinäkuussa 2019. Saari sijaitsee lähellä viereisen Rekisalon suojeltuja metsiä. Lähes luonnontilaisen Lehtosaaren puusto on lehtipuuvaltaista ja pääosin iäkästä. Alueella on kilpikaarnamäntyjä ja jonkin…

Lue lisää

Isosuo, Hartola

PLUPS osti toukokuussa 2019 Hartolan taajaman eteläpuolella sijaitsevalta Isosuolta 116 hehtaarin alueen. Syyskuussa 2020 säätiö osti alueen koilliosasta noin seisemän hehtaarin varputurvekankaan liitettäväksi suojelualueeseen. Merkittävä osa Isosuon jäljellä olevasta luonnontilaisen…

Lue lisää

Petäjäsaari, Hartola

Säätiö osti 25 hehtaarin Petäjäsaaren metsätilan Rautavedeltä Hartolasta toukokuussa 2018. Tilaan kuuluu runsas kaksi kilometriä rakentamatonta rantaviivaa, jolle on kaavoitettu neljä rakennuspaikkaa. Säätiön omistuksessa rannat säilyvät luonnontilaisina suojelu- ja retkeilykohteina….

Lue lisää

Syvänsilmänvuori, Sysmä

Syvänsilmänvuoren 17 hehtaarin rantametsä Sysmän Virtaalta siirtyi helmikuussa 2016 säätiölle. Lokakuussa 2017 alue laajeni länteen, kun säätiö osti viereisen runsaan 10 hehtaarin Savelan metsätilan. Syvänsilmänvuoren metsä sijaitsee Nuoramoisjärven länsirannalla Päijänteeseen…

Lue lisää

Haapakoskelon metsä, Sysmä

Säätiö  hankki  marraskuussa  2015 viiden hehtaarin kokoisen, runsaspuustoisen Haapakoskelon metsän Sysmän Virtaalta. Haapakoskeloon kuuluu Auhjärven pohjoisrantaa runsaat 300 metriä. Alueen metsä on pääosin lehtoa tai lehtomaista kangasta. Näsiä ja sinivuokko kukkivat alueella keväisin ja linnuista…

Lue lisää

Uusisaari, Asikkala

Säätiön omistukseen siirtyi joulukuussa 2014 toinen saarialue Asikkalan Urajärveltä. Noin kolmen ja puolen hehtaarin kokoinen Uusisaaren metsätila sijaitsee sadan metrin päässä aiemmin hankitusta Korppisen saaresta. Saaret muodostavat suojelukokonaisuuden. Tilaan kuuluu lähes koko Uusisaari eteläistä kärkeä lukuunottamatta….

Lue lisää

Kuminansalo, Korpilahti, Jyväskylä

Säätiö  osti joulukuussa 2014 Kuminansalon saaritilan pohjoiselta Päijänteeltä. 26 hehtaarin Kuminansalo sijaitsee komeassa Kuminan saaressa Korpilahdella Jyväskylässä. Kuminansalossa on rakentamatonta rantaa itä- ja länsipuolella yhteensä noin kilometrin verran. Rantametsiköt ovat valtaosin…

Lue lisää

Korppinen, Asikkala

Säätiöön omistukseen siirtyi elokuussa 2014 Asikkalan Urajärvellä sijaitseva noin hehtaarin kokoinen Korppisen saari. Alue oli ensimmäinen hankinta Päijät-Hämeestä. Korppinen on osin luonnontilainen saari, jonka rannat ovat rakentamattomia. Saaressa laidunsivat lampaat…

Lue lisää

Pihlajasaaret, Kuhmoinen

Säätiö osti tammikuussa 2013 Kuhmoisista komean Pihlajasaarten alueen. Alueeseen kuuluu kolme rakentamatonta saarta sekä muutama pieni nimeämätön lintuluoto. Runsaan kuuden hehtaarin saariryhmä sijaitsee Päijänteellä Pihlajakosken edustalla. Pihlajasaaret ovat maisemallisesti näyttäviä upeine…

Lue lisää

Pihlajasaaret 2024 (kuva: Marjaana Lahtinen).

Koivumäen metsä, Korpilahti, Jyväskylä

Säätiö osti syyskuussa 2012 Jyväskylästä, Korpilahden Rutalahdelta noin 15,5 hehtaarin suuruisen Koivumäen metsätilan. Alue on säätiön ensimmäinen suojelukohde. Kallioinen metsätila ulottuu etelässä karun Kivijärven rantaan. Rakentamatonta rantaviivaa on noin 250…

Lue lisää