Kuminansalo, Korpilahti, Jyväskylä

Säätiö  osti joulukuussa 2014 Kuminansalon saaritilan pohjoiselta Päijänteeltä. 26 hehtaarin Kuminansalo sijaitsee komeassa Kuminan saaressa Korpilahdella Jyväskylässä.

Kuminansalossa on rakentamatonta rantaa itä- ja länsipuolella yhteensä noin kilometrin verran. Rantametsiköt ovat valtaosin luonnontilaisia.  Itärannan jyrkkärinteinen metsikkö on monimuotoinen, ja alueella on hyvin tikoille sopivaa lahopuuta. Alueella kasvaa myös yksittäisiä metsälehmuksia. Itärinne laskeutuu Syväsalmen rantaan. Tilan kallioinen länsiranta on mäntyvaltainen.

Kuminansalon sisäosan metsissä on tehty hakkuita, ja alueella on pääosin luontaisesti uudistunutta taimikkoa.  Kuminansalon metsäalueen luonnonarvot paranevat vuosikymmenten kuluessa.

Kuminansalo laajentaa pohjoisen Päijänteen suojelualueverkostoa. Muutaman kilometrin säteellä saaresta on useampia suojelukohteita.

Kuminan pohjoisosassa sijaitsee Jyväskylän veneseuran tukikohta ja virkistysalue.

Kuminansalon kartta

Valokuvat: Marjo Kuisma

Suojelukohteet

Kauno Hopeasaaren muistometsä

Säätiö on ostanut joulukuussa 2020 yhdeksän hehtaarin metsätilan Korpilahden Rantuusta läheltä Päijännettä.

Pienet Verkkosaaret

Säätiö sai Pienet Verkkosaaret lahjoituksena kesäkuussa 2020. Saaret sijaitseva Korpilahdella Päijänteellä Kärkistensalmen länsipuolella.

Vehkosaari, Hollola

Säätiö osti maaliskuussa 2020 Vehkosaaren 64 hehtaarin metsäalueen Vesijärveltä.

Lehtosaari, Kuhmoinen

Säätiö osti hehtaarin kokoisen Lehtosaaren Kuhmoisista Päijänteeltä heinäkuussa 2019.

Isosuo, Hartola

PLUPS osti toukokuussa 2019 Hartolan taajaman eteläpuolella sijaitsevalta Isosuolta 116 hehtaarin alueen.

Petäjäsaari, Hartola

Säätiö osti 25 hehtaarin Petäjäsaaren metsätilan Rautavedeltä Hartolasta toukokuussa 2018.

Syvänsilmänvuori, Sysmä

Syvänsilmänvuoren 17 hehtaarin rantametsä Sysmän Virtaalta siirtyi helmikuussa 2016 säätiölle.

Haapakoskelon metsä, Sysmä

Säätiö hankki marraskuussa 2015 viiden hehtaarin kokoisen, runsaspuustoisen Haapakoskelon metsän Sysmän Virtaalta.

Uusisaari, Asikkala

Päijänteen Luonnonperintösäätiö osti joulukuussa 2014 suojeluun toisen saarialueen Asikkalan Urajärveltä.

Kuminansalo, Korpilahti, Jyväskylä

Säätiö osti joulukuussa 2014 Kuminansalon saaritilan pohjoiselta Päijänteeltä.

Korppinen, Asikkala

Säätiöön omistukseen siirtyi elokuussa 2014 Asikkalan Urajärvellä sijaitseva noin hehtaarin kokoinen Korppisen saari.

Pihlajasaaret, Kuhmoinen

Säätiö osti tammikuussa 2013 Kuhmoisista komean Pihlajasaarten alueen.

Koivumäen metsä, Korpilahti, Jyväskylä

Säätiö osti syyskuussa 2012 Jyväskylästä, Korpilahden Rutalahdelta noin 15,5 hehtaarin suuruisen Koivumäen metsätilan.

Pentti Linkolan muistometsä

PLUPS osti heinäkuussa 2021 yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa Pentti Linkolan muistometsän, Riuttasalon, Toivakasta läheltä Päijännettä.