Pentti Linkolan muistometsä

PLUPS osti heinäkuussa 2021 yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa Pentti Linkolan muistometsän, Riuttasalon, Toivakasta läheltä Päijännettä.  PLUPS halusi olla mukana kunnioittamassa vuonna 2020 poisnukkuneen Luonnonperintösäätiön puheenjohtajan muistoa.

Päijänteen ympäristö oli Linkolalle tuttua lintujen tarkkailun, kalastuksen ja luonnonseurannan aarreaittana. Hän teki lintujen rengastusmatkoja myös Päijänteen itäpuolisille alueille. On mahdollista, että Linkola on samoillut myös Riuttasalon metsissä.

Säätiöt ovat aiemmin miettineet resurssien yhdistämistä ja sopivan metsäalueen yhteishankintaa. Riuttasalo soveltui säätiöiden tavoitteisiin hyvin.

Muistometsän koko on runsaat 40 hehtaaria. Paikka on vaikuttava monimuotoisuudellaan. Maisemassa on korkeuseroja, ja Loppasenvuoren jyrkkä rinne on upea sammalpeitteisine maapuineen, keloineen ja  vanhoista metsäpaloista muistuttavine palokoroineen.  Vuoren laelta aukeaa näkymä alueen peitteisiin metsiin. Vuoren suojista löytyy myös luolia ja louhikkoja.

Alueen keskiössä on tummavetinen metsälampi, jonka rannalla tavoittaa hyvin erämaan hiljaisen tunnelman. Lammenrantaa reunustavat muun muassa raate, suovehka ja suopursu, kilpikaaranmännyt ja tervalepät. Lammelta lähtevän metsäpuron ympäristössä kasvaa paljon sanikkaita.

Muistometsässä on runsaasti vanhoja kuusia, myös mäntyä, koivua on paljon ja tuhansille eliölajeille tärkeää lahopuuta. Hämyinen metsä tarjoaa kodin monella harvinaiselle eliölajille, kuten pikkusiepolle, idänuunilinnulle, metsolle ja liito-oravalle. Metsässä voi onnistua kesäkuussa kuulemaan kauempaa kantautuvaa kehrääjän mystistä laulua.

Riuttasalo rajautuu idässä jo olemassa olevaan luonnonsuojelualueeseen, mikä tuo lisäarvoa  muistometsälle. Lähellä sijaitsee myös Leivonmäen kansallispuisto ja muita suojelukohteita.

Karttalinkki

Luonto on taidetta (kuva: Niko Nappu).

Suojelukohteet

Sillanpään Harju

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS hankki joulukuussa pienen, mutta sympaattisen suojelualueen Leivonmäen Savenahon kylästä.

Sammalsuonvuoren metsä

PLUPS osti joulukuussa 2022 Sysmän Virtaalta runsaan 73 hehtaarin metsäalueen. Alue nimettiin Sammalsuonvuoren metsäksi.

Saimi Korpelan muistometsä

Kesäkuussa 2022 PLUPSille lahjoitettiin reilun kolmen ja puolen hehtaarin suuruinen Ojala, metsä- ja maatila Sysmän Taipaleen kylästä.  Alue nimettiin Saimi Korpelan muistometsäksi.

Majuven metsä

PLUPS osti helmikuussa 2022 Hartolan Leppäkoskelta 14 hehtaarin metsäalueen, josta valtaosa on uhanalaiselle valkoselkätikalle soveliasta lehtimetsää. Alue nimettiin Majuven metsäksi.

Pirttivuoren metsä

Säätiö osti joulukuussa 2021 Sysmän Saarenkylästä, läheltä Päijännettä 40 hehtaarin jylhäkallioisen Pirttivuoren metsän.

Luvevuori

Pekka Louhivuoren perikunta lahjoitti säätiölle jylhänkomean Lumevuoren Haapasaaren länsipuolelta. Alue on puolen hehtaarin kokoinen ja luonnontilainen.

Pentti Linkolan muistometsä

PLUPS osti heinäkuussa 2021 yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa Pentti Linkolan muistometsän, Riuttasalon, Toivakasta läheltä Päijännettä.

Kauno Hopeasaaren muistometsä

Säätiö on ostanut joulukuussa 2020 yhdeksän hehtaarin metsätilan Korpilahden Rantuusta läheltä Päijännettä.

Pienet Verkkosaaret

Säätiö sai Pienet Verkkosaaret lahjoituksena kesäkuussa 2020. Saaret sijaitseva Korpilahdella Päijänteellä Kärkistensalmen länsipuolella.

Vehkosaari, Hollola

Säätiö osti maaliskuussa 2020 Vehkosaaren 64 hehtaarin metsäalueen Vesijärveltä.

Lehtosaari, Kuhmoinen

Säätiö osti hehtaarin kokoisen Lehtosaaren Kuhmoisista Päijänteeltä heinäkuussa 2019.

Isosuo, Hartola

PLUPS osti toukokuussa 2019 Hartolan taajaman eteläpuolella sijaitsevalta Isosuolta 116 hehtaarin alueen.

Petäjäsaari, Hartola

Säätiö osti 25 hehtaarin Petäjäsaaren metsätilan Rautavedeltä Hartolasta toukokuussa 2018.

Syvänsilmänvuori, Sysmä

Syvänsilmänvuoren 17 hehtaarin rantametsä Sysmän Virtaalta siirtyi helmikuussa 2016 säätiölle.

Haapakoskelon metsä, Sysmä

Säätiö hankki marraskuussa 2015 viiden hehtaarin kokoisen, runsaspuustoisen Haapakoskelon metsän Sysmän Virtaalta.

Uusisaari, Asikkala

Päijänteen Luonnonperintösäätiö osti joulukuussa 2014 suojeluun toisen saarialueen Asikkalan Urajärveltä.

Kuminansalo, Korpilahti, Jyväskylä

Säätiö osti joulukuussa 2014 Kuminansalon saaritilan pohjoiselta Päijänteeltä.

Korppinen, Asikkala

Säätiöön omistukseen siirtyi elokuussa 2014 Asikkalan Urajärvellä sijaitseva noin hehtaarin kokoinen Korppisen saari.

Pihlajasaaret, Kuhmoinen

Säätiö osti tammikuussa 2013 Kuhmoisista komean Pihlajasaarten alueen.

Koivumäen metsä, Korpilahti, Jyväskylä

Säätiö osti syyskuussa 2012 Jyväskylästä, Korpilahden Rutalahdelta noin 15,5 hehtaarin suuruisen Koivumäen metsätilan.