Petäjäsaari, Hartola

Säätiö osti 25 hehtaarin Petäjäsaaren metsätilan Rautavedeltä Hartolasta toukokuussa 2018.

Tilaan kuuluu runsas kaksi kilometriä rakentamatonta rantaviivaa, jolle on kaavoitettu neljä rakennuspaikkaa. Säätiön omistuksessa rannat säilyvät luonnontilaisina suojelu- ja retkeilykohteina.

Metsätilalla kasvaa yli satavuotiaita mäntyjä. Alueesta noin puolet on lehtipuuvaltaista metsää, jossa kasvaa erittäin runsaasti luonnon monimuotoisuudelle tärkeää haapaa

Petäjäsaaren läheisyydessä sijaitsee useita uhanalaisen valkoselkätikan suojelukohteita. Hartola onkin valkoselkätikan merkittävä esiintymisalue Päijät-Hämeessä. Säätiö pyrkii omalta osaltaan lisäämään valkoselkätikalle ja muille haapaa tarvitseville eliölajeille sopivia elinympäristöjä.

Petäjäsaaren kauppa oli merkittävä myös siksi, että alueelle oli tehty hakkuusopimus, joka purettiin, sillä maanomistaja halusi suojella alueen säätiön avustuksella. Joissakin Rautaveden saarissa jatkuivat UPM:n hakkuut toukokuussa – lintujen pesimäaikaan – 2018, mutta Petäjäsaari onneksi saatiin suojelun piiriin.

UPM ehti kuitenkin raivata nuorta lehtipuuta Petäjäsaaresta, joten maasto on varsin haasteellista kulkea.Kapeita puunrunkoja ”risukkoa” on runsaasti maassa. Ajan myötä ne lahoavat tikkojen ja monen muun eliölajin hyödyksi.

Petäjäsaaren linnustoon kuuluvat mm. sirittäjä, lehtokerttu ja puukiipijä. Alueella kasvaa lehtokasvillisuutta, kuten lehtokuusama, mustakonnanmarja ja kevätlinnunherne. Saaresta on löydetty myös harvinaista kaiheorvokkia.

Petäjäsaaren kauppaan käytettiin Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle -kampanjaan saatuja lahjoituksia.

Alueen kartta

Petäjäsaaressa laidunsa karja 1960-luvulla. Saareen kuljettiin lautalla lampaita tai nautoja. Kuva: Viljo Eloranta

Suojelukohteet

Kauno Hopeasaaren muistometsä

Säätiö on ostanut joulukuussa 2020 yhdeksän hehtaarin metsätilan Korpilahden Rantuusta läheltä Päijännettä.

Pienet Verkkosaaret

Säätiö sai Pienet Verkkosaaret lahjoituksena kesäkuussa 2020. Saaret sijaitseva Korpilahdella Päijänteellä Kärkistensalmen länsipuolella.

Vehkosaari, Hollola

Säätiö osti maaliskuussa 2020 Vehkosaaren 64 hehtaarin metsäalueen Vesijärveltä.

Lehtosaari, Kuhmoinen

Säätiö osti hehtaarin kokoisen Lehtosaaren Kuhmoisista Päijänteeltä heinäkuussa 2019.

Isosuo, Hartola

PLUPS osti toukokuussa 2019 Hartolan taajaman eteläpuolella sijaitsevalta Isosuolta 116 hehtaarin alueen.

Petäjäsaari, Hartola

Säätiö osti 25 hehtaarin Petäjäsaaren metsätilan Rautavedeltä Hartolasta toukokuussa 2018.

Syvänsilmänvuori, Sysmä

Syvänsilmänvuoren 17 hehtaarin rantametsä Sysmän Virtaalta siirtyi helmikuussa 2016 säätiölle.

Haapakoskelon metsä, Sysmä

Säätiö hankki marraskuussa 2015 viiden hehtaarin kokoisen, runsaspuustoisen Haapakoskelon metsän Sysmän Virtaalta.

Uusisaari, Asikkala

Päijänteen Luonnonperintösäätiö osti joulukuussa 2014 suojeluun toisen saarialueen Asikkalan Urajärveltä.

Kuminansalo, Korpilahti, Jyväskylä

Säätiö osti joulukuussa 2014 Kuminansalon saaritilan pohjoiselta Päijänteeltä.

Korppinen, Asikkala

Säätiöön omistukseen siirtyi elokuussa 2014 Asikkalan Urajärvellä sijaitseva noin hehtaarin kokoinen Korppisen saari.

Pihlajasaaret, Kuhmoinen

Säätiö osti tammikuussa 2013 Kuhmoisista komean Pihlajasaarten alueen.

Koivumäen metsä, Korpilahti, Jyväskylä

Säätiö osti syyskuussa 2012 Jyväskylästä, Korpilahden Rutalahdelta noin 15,5 hehtaarin suuruisen Koivumäen metsätilan.

Pentti Linkolan muistometsä

PLUPS osti heinäkuussa 2021 yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa Pentti Linkolan muistometsän, Riuttasalon, Toivakasta läheltä Päijännettä.