Sysmään iso suojelualue

Säätiö osti joulukuussa 2021 Sysmän Saarenkylästä, läheltä Päijännettä 40 hehtaarin kokoisen Pirttivuoren metsän. Valtaosin luonnontilaisessa metsässä kasvaa kilpikaarnamäntyjä, komeita kuusia ja järeitä haapoja. Puusto on yleisesti yli 100-vuotiasta. Metsässä on luonnon monimuotoisuudelle tärkeää lahopuuta paikoin runsaastikin.

Alueella on myös vanhaa niittyä, jossa laiduntavat läheisen maatilallisen kyytöt.

Pirttivuoren metsän eteläpuolella sijaitsee opastettu meditatiivinen luontopolku. Metsän säätiölle myynyt sysmäläinen vapaa-ajan asukas, yrittäjä Lea Koskelo, kehitti luontopolun ajatuksella, että siellä kulkijat voivat pysähtyä ja hiljentyä kuuntelemaan itseään ja ympäristöään.

Luontopolkureitti on vajaan kilometrin pituinen.  Polku kulkee jyrkän kalliorinteen kautta mäen laelle viihtyisään kangasmetsään, laskeutuen sieltä tiheämpään metsikköön, kiertäen pienelle suoalueelle ja vanhaan sammaleiseen kuusikkoon ja sieltä takaisin kallioalueelle ja jyrkännettä alas.

Pirttivuoren metsä on jo kolmas saman maanomistajan säätiölle myymä alue.
–   Minulle metsiensuojelu on merkittävä asia ja olen iloinen, että olen voinut edistää suojelua näinkin paljon, Lea Koskelo toteaa.

Uusien kauppojen myötä säätiön suojelualueiden pinta-ala nousi Sysmässä runsaaseen 70 hehtaariin.
–  Pirttivuoren metsä sijaitsee lähellä säätiön muita suojelukohteita. Tavoitteenamme on kasvattaa jo olemassa olevia suojelualueita ja yhdistää niitä laajojen suojelukokonaisuuksien luomiseksi, säätiön asiamies Marjo Kuisma sanoo.

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua ja retkeilyä Päijänteen ympäristössä. Säätiö hankkii lahjoitusvaroilla maa-alueita suojeluun ja saa alueita muun muassa testamenttilahjoituksina.

PLUPS on hankkinut tähän mennessä 18 luontokohdetta, jotka muodostavat 16 eri suojelualuetta. Suojelualueiden yhteispinta-ala on noin 420 hehtaaria. Päijät-Hämeessä alueita sijaitsee Sysmän lisäksi Asikkalassa, Hartolassa ja Hollolassa. Keski-Suomessa suojelukohteita on Jyväskylässä ja Toivakassa, Pirkanmaalla Kuhmoisissa sekä lahjoituksena saatu alue Etelä-Savossa Kangasniemellä.

Pirttivuoren luontopolku (Kuva: Marjo Kuisma).

Suojelukohteet

Isosuo, itäosan lajennus

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS:n jo ennestään suuri suojelualue Hartolan taajaman eteläpuolella sijaitsevalla Isosuolla laajeni noin 26 hehtaarilla. Isosuon itäosan kaksi määräalaa kasvattavat säätiön Isosuolta omistamien alueiden yhteispinta-alan noin 150 hehtaariin.

Torkansaari

PLUPS on saanut lahjoituksena pienen saaren Kuhmoisista. Suomen luonnonsuojeluliitto Jämsän seutu ry. on lahjoittanut PLUPS:lle suojelutarkoituksiin pienen saarikiinteistön Kuhmoisten Rekisalon länsipuolelta. Saarue, niminen kiinteistö on säätiön kolmas suojelukohde Kuhmoisissa.

Sillanpään Harju

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS hankki joulukuussa pienen, mutta sympaattisen suojelualueen Leivonmäen Savenahon kylästä.

Sammalsuonvuoren metsä

PLUPS osti joulukuussa 2022 Sysmän Virtaalta runsaan 73 hehtaarin metsäalueen. Alue nimettiin Sammalsuonvuoren metsäksi.

Saimi Korpelan muistometsä

Kesäkuussa 2022 PLUPSille lahjoitettiin reilun kolmen ja puolen hehtaarin suuruinen Ojala, metsä- ja maatila Sysmän Taipaleen kylästä.  Alue nimettiin Saimi Korpelan muistometsäksi.

Majuven metsä

PLUPS osti helmikuussa 2022 Hartolan Leppäkoskelta 14 hehtaarin metsäalueen, josta valtaosa on uhanalaiselle valkoselkätikalle soveliasta lehtimetsää. Alue nimettiin Majuven metsäksi.

Pirttivuoren metsä

Säätiö osti joulukuussa 2021 Sysmän Saarenkylästä, läheltä Päijännettä 40 hehtaarin jylhäkallioisen Pirttivuoren metsän.

Luvevuori

Pekka Louhivuoren perikunta lahjoitti säätiölle jylhänkomean Lumevuoren Haapasaaren länsipuolelta. Alue on puolen hehtaarin kokoinen ja luonnontilainen.

Pentti Linkolan muistometsä

PLUPS osti heinäkuussa 2021 yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa Pentti Linkolan muistometsän, Riuttasalon, Toivakasta läheltä Päijännettä.

Kauno Hopeasaaren muistometsä

Säätiö on ostanut joulukuussa 2020 yhdeksän hehtaarin metsätilan Korpilahden Rantuusta läheltä Päijännettä.

Pienet Verkkosaaret

Säätiö sai Pienet Verkkosaaret lahjoituksena kesäkuussa 2020. Saaret sijaitseva Korpilahdella Päijänteellä Kärkistensalmen länsipuolella.

Vehkosaari, Hollola

Säätiö osti maaliskuussa 2020 Vehkosaaren 64 hehtaarin metsäalueen Vesijärveltä.

Lehtosaari, Kuhmoinen

Säätiö osti hehtaarin kokoisen Lehtosaaren Kuhmoisista Päijänteeltä heinäkuussa 2019.

Isosuo, Hartola

PLUPS osti toukokuussa 2019 Hartolan taajaman eteläpuolella sijaitsevalta Isosuolta 116 hehtaarin alueen.

Petäjäsaari, Hartola

Säätiö osti 25 hehtaarin Petäjäsaaren metsätilan Rautavedeltä Hartolasta toukokuussa 2018.

Syvänsilmänvuori, Sysmä

Syvänsilmänvuoren 17 hehtaarin rantametsä Sysmän Virtaalta siirtyi helmikuussa 2016 säätiölle.

Haapakoskelon metsä, Sysmä

Säätiö hankki marraskuussa 2015 viiden hehtaarin kokoisen, runsaspuustoisen Haapakoskelon metsän Sysmän Virtaalta.

Uusisaari, Asikkala

Päijänteen Luonnonperintösäätiö osti joulukuussa 2014 suojeluun toisen saarialueen Asikkalan Urajärveltä.

Kuminansalo, Korpilahti, Jyväskylä

Säätiö osti joulukuussa 2014 Kuminansalon saaritilan pohjoiselta Päijänteeltä.

Korppinen, Asikkala

Säätiöön omistukseen siirtyi elokuussa 2014 Asikkalan Urajärvellä sijaitseva noin hehtaarin kokoinen Korppisen saari.

Pihlajasaaret, Kuhmoinen

Säätiö osti tammikuussa 2013 Kuhmoisista komean Pihlajasaarten alueen.

Koivumäen metsä, Korpilahti, Jyväskylä

Säätiö osti syyskuussa 2012 Jyväskylästä, Korpilahden Rutalahdelta noin 15,5 hehtaarin suuruisen Koivumäen metsätilan.