Syvänsilmänvuori, Sysmä

03.03.2016 11:443 vuotta sitten

Syvänsilmänvuoren 17 hehtaarin rantametsä Sysmän Virtaalta siirtyi helmikuussa 2016 säätiölle. Lokakuussa 2017 alue laajeni länteen, kun säätiö osti viereisen runsaan 10 hehtaarin Savelan metsätilan.

Syvänsilmänvuoren metsä sijaitsee Nuoramoisjärven länsirannalla Päijänteeseen laskevan Tainionvirran suulla ja reilun kahden kilometrin päässä säätiön Haapakoskelon metsästä.

Syvänsilmänvuoren alueella kasvaa luonnontilaisen kaltaista satavuotiasta metsää, jossa on järeitä kilpikaarnamäntyjä ja paikoitellen runsaasti haapaa. Alueella on lehtoa ja rantaluhtaa. Alueen istutuskuusikoihin on alkanut jo muodostua lahoavaa puuta. Metsässä kasvaa paikoitellen runsaasti sinivuokkoa. Maisema eteläosan kalliojyrkänteineen on komea. Rauhallisella alueella pesii muun muassa korppi.

Alueen arvoa nostaa yli kilometrin pituinen luonnontilainen ranta. Vastaavanlaisia rakentamattomana säilyneitä rantoja on Päijänteen seudulla enää hyvin vähän. Syvänsilmänvuoren alueelle on kaavoitettu kahdeksan vapaa-ajan tonttia, jotka jäävät rakentamatta.

Syvänsilmänvuoren alueesta on luonnonsuojelulailla suojeltu vuonna 2016 luonnontilaisin ja varttunein metsän kokonaisuus yhteensä kuusi hehtaaria. Laajennusosaan on haettu luonnonsuojelulain mukainen rauhoitus lokakuussa 2017.

Alueen kartta

Kuvat: Marjo Kuisma, Markku Kaloniemi

 

Galleria