Testamentti

Luontoalueen, rahan tai muun omaisuuden testamenttaaminen luonnonsuojelutarkoitukseen muodostaa arvokkaan perinnön nykyisille  ja tuleville sukupolville. Testamentilla lahjoittaja voi varmistaa hänelle merkityksellisten maa-alueiden luontoarvojen säilymisen tuleville sukupolville. Testamentti luonnon hyväksi takaa elämän jatkumisen monimuotoisena metsissä, rannoilla ja muilla arvokkailla alueilla.

Säätiö on yleishyödyllinen yhteisö, joten testamenttiilahjoituksista ei mene veroa vaan lahjoitus käytetään kokonaisuudessaan Päijänteen seudun luonnon suojeluun.

Säätiö vastaanottaa mielellään lahjoituksina myös pieniä maa-alueita, sillä näillä voi olla merkitystä uhanalaisen lajin elinympäristönä. Mikäli testamentattava maa-alue ei nykyisellään suojelun ehtoja täyttäisikään, säätiö voi ennallistaa aluetta tai myydä testamentin laatijan suostumuksella alueen ja käyttää myynnistä saatavat varat jonkin muun luontokohteen hankintaan suojeltavaksi. 

Esimerkkejä testamentista:

Kirjailija Kaarina Valoaalto testamenttasi luonnonkauniin tilansa säätiölle.

Lisäksi Säätiön hyväksi on tehty toinen testamentti 25 hehtaarin maatilasta, joka käsittää metsiä, niittyjä ja tilan rakennukset. Metsät ovat luonnonsuojelullisesti merkittäviä. Niityt ovat perinnemaisemia, joiden hoitoa säätiö pyrkii resurssiensa mukaan jatkamaan, samoin kuin pitämään tilan asuttuna vuokraamalla sen. Mikäli säätiön resurssit eivät riittäisi rakennusten ylläpitämiseen, säätiöllä on oikeus myydä rakennukset. Luontoalueet säilyvät suojeltuina säätiön omistuksessa.

Annamme tarvittaessa neuvoja testamentin laatimisessa ja toimitamme testamenttimallin. Keskustelemme mielellämme testamentin tekijän kanssa ennen testamentin laatimista. Asiamies Marjo Kuisma palvelee testamenttiasioissa numerossa 040 938 1868, marjo.kuisma@plups.fi ja puheenjohtaja Markku Kaloniemi, 040 338 9738.

Säätiö on mukana Vastuullinen lahjoittaminen ry:n valtakunnallisessa Hyvä testamentti -kampanjassa. Kampanjan lakiasiantuntija Pia Jeremejeff tarjoaa apua testamentin teossa: Lakiasiantuntija tästä.