Toiminta

Vuonna 2008 perustetun säätiön keskeinen tehtävä on luonnonsuojelualueiksi sopivien maa-alueiden hankinta ja suojelu Päijänteen järvialueella ja sen ympäristössä.

Ostamme suojelutarkoitukseen sopivia maa-alueita yksityishenkilöiden ja yritysten lahjoituksilla.

Säätiö voi hankkia luonnonsuojelu- ja virkistystarkoituksiin myös alueita, joilla ei vielä hankintahetkellä ole arvoa luonnonsuojelu- tai virkistyskäytössä. Tällaisia alueita säätiö voi joko ennallistaa eli palauttaa luonnontilaan tai myydä, ja käyttää varat suojelualueiden hankintaan.