Uusi toiminnanjohtaja

Päijänteen luonnonperintösäätiö PLUPS:in toiminnanjohtajaksi on valittu Niko Nappu

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua ja retkeilyä Päijänteen ympäristössä. Säätiö on hankkinut lahjoitusvaroilla tai saanut lahjoituksena 15 suojelukohdetta; rantametsiä sekä saari- ja suoalueita, joiden yhteispinta-ala on yli 300 hehtaaria. Rakentamatonta rantaviivaa luontokohteilla on yhteensä runsas kolmetoista kilometriä.

Säätiön runsaspuustoiset metsät sekä paljon turvetta sisältävät suot toimivat merkittävinä hiilinieluina ja -varastoina.

Säätiön hallitus on valinnut toiminnanjohtajaksi 01.08.2021 alkaen FM Niko Napun. Säätiön pitkäaikainen asiamies Marjo Kuisma jatkaa säätiössä keskittyen suojelualueiden etsintään ja luontokasvatustoiminnan kehittämiseen.

Säynätsalolainen Niko Nappu siirtyy säätiön toiminnanjohtajaksi Lammin biologiselta asemalta (Helsingin yliopisto), jossa hän on ollut yliopiston tutkimusasemien suunnittelijana. Nappu on koulutukseltaan biologi sekä biologian ja tietotekniikan aineenopettaja. Nappu on toiminut myös sukelluskouluttajana sekä yrittäjänä meribiologian alan asiantuntijayrityksessä. Kenttäbiologien tunnettuutta edistävän Kentällä – In the field –ryhmän perustajajäsenenä Nappu oli laatimassa aloitetta Evon Tiedekansallispuistosta ja on edistänyt hanketta yliopiston työryhmissä. Nappu on julkaissut tietokirjan ”Uskomaton luonto” Minervakustannukselle yhdessä Pepe ja Paula Forsbergin kanssa.

”Päijänteen luonnonperintösäätiö PLUPS:lle tämä on hieno mahdollisuus viedä toimintamme uudelle tasolle. Olemme innoissamme ja jatkamme säätiön arvokasta työtä Päijänteen alueen luonnon parhaaksi.”, kertoo PLUPS:n hallituksen puheenjohtaja Markku Kaloniemi.

”Kiitän Helsingin yliopistoa mielenkiintoisesta neljästä vuodesta. Yhteistyön jatkosta onkin jo keskusteltu; kuuluuhan säätiömme tehtäviin myös tutkimuksen ja hankkeiden tukeminen säätiön perustarkoituksen puitteissa. On mahtavaa saada olla mukana luomassa parempaa huomista kaikille meille. Luonto ja sen monimuotoisuus tarvitsee puolustajansa – tarvitaan konkreettisia tekoja. Toivon mahdollisimman monen lähtevän suojelemaan luontoa säätiömme kanssa. Sinä autat – yhdessä toteutamme!”, muotoilee uunituore toiminnanjohtaja.

Lisätietoja:

niko.nappu@plups.fi

PLUPS:in vastavalittu toiminnanjohtaja metsäretkellä.

Suojelukohteet

Isosuo, itäosan lajennus

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS:n jo ennestään suuri suojelualue Hartolan taajaman eteläpuolella sijaitsevalla Isosuolla laajeni noin 26 hehtaarilla. Isosuon itäosan kaksi määräalaa kasvattavat säätiön Isosuolta omistamien alueiden yhteispinta-alan noin 150 hehtaariin.

Torkansaari

PLUPS on saanut lahjoituksena pienen saaren Kuhmoisista. Suomen luonnonsuojeluliitto Jämsän seutu ry. on lahjoittanut PLUPS:lle suojelutarkoituksiin pienen saarikiinteistön Kuhmoisten Rekisalon länsipuolelta. Saarue, niminen kiinteistö on säätiön kolmas suojelukohde Kuhmoisissa.

Sillanpään Harju

Päijänteen Luonnonperintösäätiö PLUPS hankki joulukuussa pienen, mutta sympaattisen suojelualueen Leivonmäen Savenahon kylästä.

Sammalsuonvuoren metsä

PLUPS osti joulukuussa 2022 Sysmän Virtaalta runsaan 73 hehtaarin metsäalueen. Alue nimettiin Sammalsuonvuoren metsäksi.

Saimi Korpelan muistometsä

Kesäkuussa 2022 PLUPSille lahjoitettiin reilun kolmen ja puolen hehtaarin suuruinen Ojala, metsä- ja maatila Sysmän Taipaleen kylästä.  Alue nimettiin Saimi Korpelan muistometsäksi.

Majuven metsä

PLUPS osti helmikuussa 2022 Hartolan Leppäkoskelta 14 hehtaarin metsäalueen, josta valtaosa on uhanalaiselle valkoselkätikalle soveliasta lehtimetsää. Alue nimettiin Majuven metsäksi.

Pirttivuoren metsä

Säätiö osti joulukuussa 2021 Sysmän Saarenkylästä, läheltä Päijännettä 40 hehtaarin jylhäkallioisen Pirttivuoren metsän.

Luvevuori

Pekka Louhivuoren perikunta lahjoitti säätiölle jylhänkomean Lumevuoren Haapasaaren länsipuolelta. Alue on puolen hehtaarin kokoinen ja luonnontilainen.

Pentti Linkolan muistometsä

PLUPS osti heinäkuussa 2021 yhdessä Luonnonperintösäätiön kanssa Pentti Linkolan muistometsän, Riuttasalon, Toivakasta läheltä Päijännettä.

Kauno Hopeasaaren muistometsä

Säätiö on ostanut joulukuussa 2020 yhdeksän hehtaarin metsätilan Korpilahden Rantuusta läheltä Päijännettä.

Pienet Verkkosaaret

Säätiö sai Pienet Verkkosaaret lahjoituksena kesäkuussa 2020. Saaret sijaitseva Korpilahdella Päijänteellä Kärkistensalmen länsipuolella.

Vehkosaari, Hollola

Säätiö osti maaliskuussa 2020 Vehkosaaren 64 hehtaarin metsäalueen Vesijärveltä.

Lehtosaari, Kuhmoinen

Säätiö osti hehtaarin kokoisen Lehtosaaren Kuhmoisista Päijänteeltä heinäkuussa 2019.

Isosuo, Hartola

PLUPS osti toukokuussa 2019 Hartolan taajaman eteläpuolella sijaitsevalta Isosuolta 116 hehtaarin alueen.

Petäjäsaari, Hartola

Säätiö osti 25 hehtaarin Petäjäsaaren metsätilan Rautavedeltä Hartolasta toukokuussa 2018.

Syvänsilmänvuori, Sysmä

Syvänsilmänvuoren 17 hehtaarin rantametsä Sysmän Virtaalta siirtyi helmikuussa 2016 säätiölle.

Haapakoskelon metsä, Sysmä

Säätiö hankki marraskuussa 2015 viiden hehtaarin kokoisen, runsaspuustoisen Haapakoskelon metsän Sysmän Virtaalta.

Uusisaari, Asikkala

Päijänteen Luonnonperintösäätiö osti joulukuussa 2014 suojeluun toisen saarialueen Asikkalan Urajärveltä.

Kuminansalo, Korpilahti, Jyväskylä

Säätiö osti joulukuussa 2014 Kuminansalon saaritilan pohjoiselta Päijänteeltä.

Korppinen, Asikkala

Säätiöön omistukseen siirtyi elokuussa 2014 Asikkalan Urajärvellä sijaitseva noin hehtaarin kokoinen Korppisen saari.

Pihlajasaaret, Kuhmoinen

Säätiö osti tammikuussa 2013 Kuhmoisista komean Pihlajasaarten alueen.

Koivumäen metsä, Korpilahti, Jyväskylä

Säätiö osti syyskuussa 2012 Jyväskylästä, Korpilahden Rutalahdelta noin 15,5 hehtaarin suuruisen Koivumäen metsätilan.