Uusisaari, Asikkala

30.12.2014 11:204 vuotta sitten

Säätiön omistukseen siirtyi joulukuussa 2014 toinen saarialue Asikkalan Urajärveltä. Noin kolmen ja puolen hehtaarin kokoinen Uusisaaren metsätila sijaitsee sadan metrin päässä aiemmin hankitusta Korppisen saaresta. Saaret muodostavat suojelukokonaisuuden.

Tilaan kuuluu lähes koko Uusisaari eteläistä kärkeä lukuunottamatta. Alueen komeat rannat ovat säilyneet rakentamattomina.  Alueen puusto on keskimäärin 65-vuotiasta ja mäntyvaltaista. Tilalla on myös rehevämpää rantametsää  ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää haapaa. Uusisaaren itärannalta aukeaa erämainen maisema Kirilän valtionmetsään.

Urajärven vesialue kuuluu Natura 2000 -suojeluverkostoon. Järvessä kasvaa maailmanlaajuisesti uhanalaisia notkeannäkinruohoa ja hentonäkinruohoa. Urajärven ympäristössä on useita luonnonsuojelualueita.

Uusisaaren tila on Hämeen Ely-keskuksen päätöksellä rauhoitettu lailla lokakuussa 2015.  

Alueen kartta

Kuvat: Marjo Kuisma

 

Galleria