Säätiö

Päijänteen Luonnonperintösäätiö edistää luonnonsuojelua ja luonnon virkistyskäyttöä Päijänteen järvialueella ja sen ympäristössä. Säätiön keskeinen tehtävä on luonnonsuojelualueiksi sopivien maa-alueiden hankinta ja suojelu. Tavoitteenamme on varmistaa Päijänteen seudun monimuotoisen luonnon säilyminen tuleville sukupolville. Toimintamme perustuu lahjoitusvaroihin.

 

Galleria